Kvalita povrchu ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 (Median) po ul. Do Svépravic

Vážení spoluobčané,

již delší dobu odpovídám jednotlivě na dotazy a stížnosti stran kvality povrchu ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 (Median) po ul. Do Svépravic, tj. na hranici k.ú. Dolní Počernice. Z toho důvodu uvádím informace v DPZ, aby bylo všeobecně známo, proč špatný stav tohoto úseku trvá. Po několika mých urgencích na Investiční odbor MHMP (dále jen INV) a Technickou správu komunikací (dále jen TSK) sděluji, že situace se má takto:

Zmiňovaný úsek této ulice má ve své správě TSK. Vzhledem k tomu, že tato společnost z nedostatku finančních prostředků prováděla pouze jeho běžnou údržbu (a někdy pohříchu ani tu ne), převzal rekonstrukci této ulice bývalý Odbor technické vybavenosti MHMP, dnes INV. Tento odbor zajistil vypracování projektové dokumentace a následně nabylo dne 21.10. 2021vydané stavební povolení na tuto akci právní moci.

Stavba je zařazena to tzv. technické vybavenosti MČ pod názvem „stavba 0134 - TV Dolní Počernice, etapa 0029“. Vedení naší MČ bylo INV vyzváno, aby pro letošní rok stanovilo své priority v pořadí staveb TV. Bylo rozhodnuto, že prioritou č.1 je rekonstrukce ul. Úpická-etapa 0009, když na tuto stavbu je již vybrán zhotovitel a její obyvatelé na její realizaci čekají cca 8 let. Mimochodem, tato stavba by měla být po vyjití tohoto čísla DPZ již zahájena.

Na odboru INV je nyní připravován výběr zhotovitele na rekonstrukci úseku ul. Národních hrdinů ve směru na Horní Počernice, avšak vzhledem k finančním možnostem INV nemůžeme očekávat, že tato rekonstrukce bude zahájena v letošním roce. TSK přislíbila, že do doby zahájení stavby bude na tomto úseku provádět běžnou údržbu, což se v minulých týdnech, jak vidno, stalo.

Zmíním ještě, že v očekávání jsou i obyvatelé Vinice, kde se na rekonstrukci zbylého úseku ul. Nad Rybníkem - etapa 0030, připravuje na INV výběr projektanta. Další urgentní akcí, která je projektově připravena, je etapa 0028 – Rekonstrukce pěších lávek u mostu přes Rokytku.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, je všechno jen o penězích, a to v řádu milionů, přesahujících vysoko číslo 10. Naše MČ takové částky nemá k dispozici, takže se musíme spoléhat na finanční prostředky, které jsou přiděleny na jednotlivé akce v rozpočtu hl. m. Prahy.

Nezbývá tedy, než se obrnit trpělivostí a pochopit, že další případné stížnosti tohoto charakteru nemohu z výše uvedených důvodů kladně vyřešit.

Zbyněk Richter, starosta