Sečení trávy

Vážení spoluobčané,

pokud shledáte, že některé pozemky v naší MČ jsou neupravené, resp. neposekané, tak je to z důvodu dlouhotrvajících nadprůměrných teplot. V tomto období je doporučeno trávu nesekat. Přestože máme sekání trávy nasmlouvané s profesionální firmou, vydal jsem příkaz k jeho pozastavení. Po návratu počasí do běžných teplot sekání trávy obnovíme a uvedeme veřejní prostranství do náležitého stavu.

S přáním užívání si pěkných dovolených

 

                                                                                   Zbyněk Richter, starosta