Rekonstrukce ulice Národních hrdinů

Vážení spoluobčané,

nacházíme se v období, které přinese naší MČ a některým jejím obyvatelům značné obtíže. Obdrželi jsme zprávu, že dne 4. 9. 2023 bude zahájena rekonstrukce ul. Národních hrdinů v úseku Českobrodská – Štěrboholská radiála. To, že vás s touto významnou dopravní stavbou seznamujeme až těsně před jejím započetím, není naše vina. Dotčené orgány, včetně zhotovitele stavby, totiž neuznaly za vhodné přizvat nás k řešení dopravního opatření a seznámit nás se způsobem a harmonogramem stavebních prací, což se nyní snažím dohnat, abyste obdrželi v této souvislosti co nejvíce informací.

Stavba bude zahájena v pondělí 4. září ráno frézováním úseku I. části stavby, který je od ul. Českobrodské po Makovskou. Obyvatelé „Makovice“ nemusejí mít obavy, neboť příjezd i výjezd z ul. Makovská bude vždy zajištěn, a to buď ve směru na Štěrboholskou radiálu nebo na Českobrodskou. V obou případech mohou využít i komunikace v oblasti našich Vinohrad.

Obsluha mateřské školy DUHA bude po celou dobu umožněna z Českobrodské ul. přes Vinohrady a ve II. etapě i po již nově zrekonstruované ul. Národních hrdinů. Dopravní obsluha MHD je již zveřejněna na vývěsních tabulích a na zastávkách autobusů. Po celou dobu stavby bude tedy doprava BUS MHD z úseku stavby vyloučena.

Zajistil jsem, že dopravní obsluha Pneu Šafránek bude prakticky po celou dobu stavby umožněna ve směru od Štěrboholské radiály.

Je však důvodné se domnívat, že řidiči, kteří si navykli používat ul. Národních hrdinů jako objízdnou trasu ucpané Štěrboholské radiály a SOKP 510, budou vyhledávat jiné řešení, a tím bude zřejmě ul. Novozámecká a přilehlé obytné ulice V Ráji a celá oblast Vinohrad. Tomu však bohužel nebude možno zabránit. Lze jen doufat, že je to při komplikovaném průjezdu těmito našimi lokalitami přestane bavit.

Stavba nám přislíbila, že bude snahou zachovat možnosti vjezdů k objektům od Českobrodské po zdravotní středisko v co největší míře.

Vedení naší MČ je a po celou dobu stavby i bude v úzkém kontaktu s investorem stavby, kterým je TSK Praha, a s dodavatelskou firmou PORR a.s. a bude průběžně řešit vzniklé problémy a požadavky našich občanů.

Rád bych vám sdělil, že vedení naší MČ již několik let o rekonstrukci tohoto úseku ul. Národních hrdinů usiluje, a nutno říci, jsme ani nepředpokládali, že stavba bude v letošním roce zahájena. Nicméně stalo se a mně nezbývá, než vás požádat o pochopení, trpělivost a o pevné nervy. Jsem totiž přesvědčen, že konečný výsledek této dopravní stavby bude pro naši MČ přínosem jak kvalitou povrchu komunikace, tak celkového vzhledu řešeného úseku.

Závěrem bych vás chtěl požádat, abyste své požadavky a dotazy směrovali přímo na mne nebo na odpovědné osoby, které budou po celou dobu na stavbě přítomny.

 

                                                                                   Zbyněk Richter, starosta