Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2021 29 Dodatek č. 6 Smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené dne 20.8.2008 30.11.2021 Nájemní smlouva Orangery, s.r.o.
2021 28 Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 18.2.2016 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 30.11.2021 Nájemní smlouva OrangeryPark, o.s.
2021 27 Smlouva o provedení úklidu a údržby místních komunikací 15.12.2021 O dílo, o spolupráci Median, s r.o.
2021 26 Smlouva o užívání veřejné zeleně 19.11.2021 Nájemní smlouva Klára Šulcová
2021 25 Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 09.12.2021
2021 24 Darovací smlouva 01.11.2021 Darovací Sokol Dolní Počernice z.s.
2021 23 Darovací smlouva 15.11.2021 Darovací Aperus, s.r.o.
2021 22 Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 13.11.2006 o nájmu nebytových prostor 20.10.2021 Nájemní smlouva Česká pošta, s.p.
2021 21 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 05.10.2021 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2021 20 Smlouva o užívání veřejné zeleně 04.10.2021 Ostatní Zakharova Liudmila
2021 19 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 534/2020 02.09.2021 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ s.r.o.
2021 18 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 06.09.2021 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2021 17 Smlouva o užívání veřejné zeleně 01.09.2021 Ostatní Ing. David Procházka
2021 16 Darovací smlouva 23.08.2021 Darovací Nikola Trojánková
2021 15 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 22.07.2021 Darovací Mladé Běchovice

Stránky