Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2022 32 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zhotovení projektové dokumentace Cyklostezka podél Štěrboholského potoka 10.06.2022 PRO - CONSULT s.r.o.
2022 31 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské čísti Praha - Dolní Počernice 13.05.2022 Darovací Jana Čapková
2022 30 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 05.05.2022 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2022 29 Servisní smlouva - Zámecký park fontána 03.05.2022 O dílo, o spolupráci Bazény fontány Jan Kuneš, s.r.o.
2022 28 Darovací smlouva 03.05.2022 Darovací Nanofillers s.r.o.
2022 27 Příkazní smlouva "Komunitní smlouva JAKO DOMA" 29.03.2022 Ostatní Mgr. Vladimíra Kalivodová
2022 26 Dodatek č. 3 28.04.2022 O dílo, o spolupráci CIVOP s.r.o.
2022 25 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 06.05.2022 Darovací Rokytka, počernický dětský sbor, z.s.
2022 24 Smlouva o dílo "Tisk Dolnopočernického zpravodaje" 25.04.2022 O dílo, o spolupráci GRAFOTECHNA Plus, s.r.o.
2022 23 Smlouva o nájmu nebytových prostor 06.04.2022 Nájemní smlouva MUDr. Zdeňka Hanzlíková
2022 22 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 04.04.2022 Ostatní Anna Potměšilová
2022 21 Darovací smlouva 10.03.2022 Darovací Charita Česká republika
2022 20 Darovací smlouva 31.01.2022 Darovací Ph.Dr. Dagmar Jílková
2022 19 Dodatek číslo 5 Smlouvy o dodávce programového vybavení značky DATACENTRUM (MZDY) a jeho servisu 07.03.2022 O dílo, o spolupráci Datacentrum systems & consulting
2022 18 Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy 09.02.2022 O dílo, o spolupráci Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Stránky