Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2020 12 Rámcová smlouva o zajištění stravování registrační číslo Z13973 11.05.2020 Ostatní Lidl stravenky v.o.s.
2020 11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o údržbě sítě 30.04.2020 O dílo, o spolupráci Píša Ondřej
2020 10 Smlouva o dílo č. SML/2020-D-025 09.04.2020 O dílo, o spolupráci Education In Motion s.r.o.
2020 9 Smlouva o užívání programového vybavení 05.03.2020 Kupní smlouvy Alfa Software, s.r.o.
2020 8 Smlouva o programátorském servisu a podpoře 05.03.2020 Kupní smlouvy Alfa Software, s.r.o., s.r.o.
2020 7 SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2020-D-010 03.03.2020 O dílo, o spolupráci Education In Motion s.r.o.
2020 6 Smlouva o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy č. V0010155 23.02.2020 Ostatní Pražské služby
2020 5 Smlouva o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy č. V0008859 21.02.2020 Ostatní Pražské služby
2020 4 Smlouva o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy č. V0010575 23.02.2020 Ostatní Pražské služby
2020 3 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7721054253 31.01.2020 Pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
2020 2 Smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 19.02.2020 O dílo, o spolupráci Oáza Dolní Počernice
2020 1 Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy 02.01.2020 O dílo, o spolupráci Technologie hlavního města Prahy, a.s.
2019 120 Dodatek č. 2 ke smlouvě k provedení stavby "Stavební úpravy na místním hřbitově", Dolní Počernice" 19.12.2019 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2019 119 Vedení mzdové agendy 30.12.2019 O dílo, o spolupráci Čančíková Eliška
2019 118 Smlouva o užívání zařízení 09.12.2019 Ostatní Kyocera Document Solution Czech, s.r.o.

Stránky