Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2022 28 Darovací smlouva 03.05.2022 Darovací Nanofillers s.r.o.
2022 27 Příkazní smlouva "Komunitní smlouva JAKO DOMA" 29.03.2022 Ostatní Mgr. Vladimíra Kalivodová
2022 26 Dodatek č. 3 28.04.2022 O dílo, o spolupráci CIVOP s.r.o.
2022 25 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 06.05.2022 Darovací Rokytka, počernický dětský sbor, z.s.
2022 24 Smlouva o dílo "Tisk Dolnopočernického zpravodaje" 25.04.2022 O dílo, o spolupráci GRAFOTECHNA Plus, s.r.o.
2022 23 Smlouva o nájmu nebytových prostor 06.04.2022 Nájemní smlouva MUDr. Zdeňka Hanzlíková
2022 22 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 04.04.2022 Ostatní Anna Potměšilová
2022 21 Darovací smlouva 10.03.2022 Darovací Charita Česká republika
2022 20 Darovací smlouva 31.01.2022 Darovací Ph.Dr. Dagmar Jílková
2022 19 Dodatek číslo 5 Smlouvy o dodávce programového vybavení značky DATACENTRUM (MZDY) a jeho servisu 07.03.2022 O dílo, o spolupráci Datacentrum systems & consulting
2022 18 Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy 09.02.2022 O dílo, o spolupráci Technologie hlavního města Prahy, a.s.
2022 17 Darovací smlouva 22.02.2022 Darovací Ing. Vladislava Branská
2022 16 Darovací smlouva 28.02.2022 Darovací Ing. Hana Jaklová
2022 15 Smlouva o dílo "Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 26 Praha - Dolní Počernice" 07.03.2022
2022 14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 03.02.2022 SMS Služby s.r.o.

Stránky