Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2020 27 Výpočtový list nájemného 21.07.2020 Nájemní smlouva Gazda David
2020 26 Nájemní smlouva na dobu určitou 21.07.2020 Nájemní smlouva Gazda David
2020 25 Výpočtový list nájemného 21.07.2020 Nájemní smlouva Dědková Eva
2020 24 Nájemní smlouva na dobu určitou 21.07.2020 Nájemní smlouva Dědková Eva
2020 23 Smlouva o nájmu prostor 07.07.2020 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2020 22 Smlouva o kontrolní činnosti 24.06.2020 O dílo, o spolupráci LP BAU spol. s r.o.
2020 21 Smlouva o výpůjčce 30.06.2020 Výpůjčka Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie - Dolní Počernice
2020 20 Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM pro Windows a jeho servisu 15.06.2020 O dílo, o spolupráci Datacentrum systems & consulting
2020 19 Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě z 1.7.2014 - nájem bytu č. 2 v čp. 70 29.06.2020 Nájemní smlouva Beránková Hana Mgr.
2020 18 Smlouva o výpůjčce 30.06.2020 Výpůjčka Sokol Dolní Počernice z.s.
2020 17 Smlouva o výpůjčce 30.06.2020 Výpůjčka Oáza Dolní Počernice
2020 16 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2012 16.06.2020 Nájemní smlouva Počernický pivovar s.r.o.
2020 15 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.9.1991 07.06.2020 Nájemní smlouva Svornost spol. s r.o.
2020 14 dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Český statek - ze dne 1.7.1993 07.06.2020 Nájemní smlouva Český statek spol. s r.o.
2020 13 Smlouva o dílo č. 26052020 - odvodnění Bezděkovská ul. 01.06.2020 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.

Stránky