Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2022 62 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 28.11.2022 Ostatní Tereza Vrbová
2022 61 Smlouva o dílo 23.11.2022 O dílo, o spolupráci Martin Štěpán
2022 60 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení mzdové agendy 25.11.2022 O dílo, o spolupráci Čančíková Eliška
2022 59 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 29.11.2022 Ostatní Martina Knězů
2022 58 Dohoda o náhradě škody 24.10.2022 Ostatní Kateřina Hrouda
2022 57 Kupní smlouva 21.10.2022 Kupní smlouvy Grametbauer Petr ing.
2022 56 Smlouva o nájmu nebytových prostor 01.11.2022 Nájemní smlouva Gabriel Roubíček
2022 55 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 01.11.2022 Jezdecký klub POČIN V RÁJI - spolek
2022 54 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 31.10.2022 Sokol Dolní Počernice z.s.
2022 53 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 01.11.2022 Ostatní V Hájence
2022 52 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 31.10.2022 Ostatní ÚSMĚV pro Seniory s.r.o.
2022 51 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 31.10.2022 Ostatní Veselý čertík, o.s.
2022 50 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 24.10.2022 Ostatní Sluneční paprsek
2022 49 Smlouva o zřízení místa zpětného odběru rámci projektu "Zelená obec" 22.08.2022 O dílo, o spolupráci REMA Systém, a.s.
2022 48 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 433/98d na dodávku a údržbu systému MISYS 20.10.2022 GEPRO spol. s r.o.

Stránky