Poplatky

Místní poplatek z pobytu

Záležitost vyřizuje Oddělení účtárny Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10 Jméno Telefon Email Hana Jakoubková 281 021 092 jakoubkova@dpocernice.cz Základní informace Vybírá se v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatku ubytovací kapacity nepodléhá: ubytovací kapacita v...

Poplatek ze psů

Záležitost vyřizuje Oddělení účtárny Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10 Jméno Telefon Email Hana Jakoubková 281 021 092 jakoubkova@dpocernice.cz   Základní informace Poplatník, tj. držitel psa, je povinen psa přihlásit k místnímu poplatku do 15 dnů od jeho pořízení. Povinnost platit za psa vzniká držiteli až u...

Poplatek ze vstupného

Záležitost vyřizuje Oddělení účtárny Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10 Jméno Telefon Email Hana Jakoubková 281 021 092 jakoubkova@dpocernice.cz Základní informace Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného...

Poplatky za užívání veřejného prostranství

Záležitost vyřizuje Oddělení účtárny Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10 Jméno Telefon Email Hana Jakoubková 284 021 092 jakoubkova@dpocernice.cz   Základní informace Záborem veřejného prostranství se rozumí dočasné užívání veřejného prostranství, jež upravuje vyhláška č. 5/2011 Sb. Magistrátu hl. m. Prahy. ...