Místní poplatek z pobytu

Záležitost vyřizuje

  • Oddělení účtárny Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Hana Jakoubková281 021 092jakoubkova@dpocernice.cz

Základní informace

Vybírá se v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatku ubytovací kapacity nepodléhá:

  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
  • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
     

Postup vyřízení

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu.
 

Sazba poplatku

Sazba poplatku z místního pobytu činí 50 Kč za každé využité lůžko a den.
 

Splatnost poplatku

Po skončení kalendářního měsíce je poplatník (ubytovatel) povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek.

Plátce je povinnen do 15 dne každého následujícího měsíce odvést vybraný poplatek správci poplatku.
 

Právní předpisy

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška hl.m.Prahy č. 18/2019 Sb., o místním poplatku z pobytu

Formuláře