Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2020 1 Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy 02.01.2020 O dílo, o spolupráci Technologie hlavního města Prahy, a.s.
2019 120 Dodatek č. 2 ke smlouvě k provedení stavby "Stavební úpravy na místním hřbitově", Dolní Počernice" 19.12.2019 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2019 119 Vedení mzdové agendy 30.12.2019 O dílo, o spolupráci Čančíková Eliška
2019 118 Smlouva o užívání zařízení 09.12.2019 Ostatní Kyocera Document Solution Czech, s.r.o.
2019 117 Dodatek smlouvy o dílo k provedení stavby "Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část" 03.12.2019 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ s.r.o.
2019 116 Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 23.12.2003 11.12.2019 Nájemní smlouva 101. Zahrádkářská organizace Českého zahrádkářského svazu
2019 115 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1370 23.10.2019 Nájemní smlouva Milan Štědrý
2019 114 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1368 02.09.2019 Marie Pospíšilová
2019 113 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1374 02.09.2019 Nájemní smlouva Bendík Milan
2019 112 Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu části pozemku parc. č. 1354/1 03.12.2019 Nájemní smlouva POČIN - POČERNICKÁ INICIATIVA, z.s.
2019 111 Smlouva o nájmu objektu čp. 674 na pozemku parc. č. 639 03.12.2019 Nájemní smlouva Parkanová Světla
2019 110 Smlouva o užívaní veřejné zeleně 10.12.2019 Ostatní Ing. Radim Řiháček
2019 109 Smlouva o užívaní veřejné zeleně 06.05.2019 Ostatní Martina Havlíková
2019 108 Dodatek č. 1 ke smlouvě k provedení stavby "Stavební úpravy na místním hřbitově", Dolní Počernice 24.10.2019 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2019 107 Výpočtový list nájemného 21.10.2019 Nájemní smlouva Jedlička Václav

Stránky