Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2019 43 Smlouva o dílo k provedení stavby "Stavební úpravy na místním hřbitově" 04.09.2019 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2019 42 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 05.08.2019 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2019 41 Smlouva o provozování regionálního automatizovaného knihovního systému 11.09.2019 O dílo, o spolupráci Městská knihovna v Praze
2019 40 Smlouva o provozování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí 11.09.2019 O dílo, o spolupráci Městská knihovna v Praze
2019 39 Smlouva o nájmu pozemku č. 1366 03.09.2019 Nájemní smlouva Jaroslav Půlpytel
2019 38 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku 27.08.2019 Nájemní smlouva Dita Nová a Michal Nový
2019 37 Smlouva o nájmu pozemku č. 1372 20.08.2019 Nájemní smlouva Milan Bendík
2019 36 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo k provedení stavby "Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část" 28.08.2019 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ s.r.o.
2019 35 Smlouva o dílo k provedení stavby "Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část, parkové komunikace" 09.08.2019 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ s.r.o.
2019 34 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.7.2014 o nájmu bytu č. 2 v čp. 70 28.06.2019 Nájemní smlouva Beránková Hana Mgr.
2019 33 Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla 06.08.2019 Kupní smlouvy Auto Černý
2019 32 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 31.07.2019 Darovací Anna Potměšilová
2019 31 Smlouva o nájmu pozemku 06.08.2019 Nájemní smlouva Dita Nová a Michal Nový
2019 30 Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 10 01.07.2019 Nájemní smlouva Miloslav Černý
2019 29 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 28.06.2019 Darovací Sokol Dolní Počernice z.s.

Stránky