Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2019 15 Výpočtový list nájemného 18.04.2019 Nájemní smlouva Mejzrová Marie
2019 14 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 23.12.2003 10.04.2019 Nájemní smlouva 101. Zahrádkářská organizace Českého zahrádkářského svazu
2019 13 Kupní smlouva 16.04.2019 Kupní smlouvy František Linhart
2019 12 Darovací smlouva - finanční dar 12.04.2019 Darovací Autosalon TERS s.r.o.
2019 11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení stavby "Objekt údržby MČ Praha - Dolní Počernice - snížení energetické náročnosti veřejné budovy" 11.04.2019 O dílo, o spolupráci Marko Plus s.r.o.
2019 10 Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 10 11.04.2019 Nájemní smlouva Čálek Jindřich
2019 9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu části komunikace parc.č. 1521 06.03.2019 Nájemní smlouva Karochová Petra
2019 8 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 11.03.2019 Ostatní Jiří Kulička, NADORAZ, NADORAZ
2019 7 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo k provedení stavby "Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část." 10.02.2019 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ - MV BAU s.r.o. Smlouva o dílo - Rehabilitace zámeckého parku 3část - INGBAU
2019 6 Účastnická smlouva 17.01.2019 Ostatní T-Mobile Czech Republic a.s.
2019 5 Smlouva o výpůjčce vozidla 27.02.2019 Výpůjčka Kompakt spol. s r.o.
2019 4 Dodatek č. 1 k DOHODĚ o poskytnutí příspěvku na rozvoj infrastruktury MČ Praha - Dolní Počernice ze dne 1.10.2014 19.10.2018 Ostatní Saint Tropez Production s.r.o.
2019 3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 14.02.2019 Ostatní Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4
2019 2 Výpočtový list nájemného - Ludmila Heroldová 30.01.2019 Nájemní smlouva Heroldová Ludmila
2019 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 29.01.2019 Darovací Rokytka, počernický dětský sbor, z.s., počernický dětský sbor, z.s.

Stránky