Akce a aktuality ze Zdravé MČ

03.04.2023
Vážení občané Dolních Počernic,   připravili jsme pro Vás druhý ročník participativního rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice. Od 10.4.2023 do 31.5.2023 máte opět možnost podat návrh na vylepšení místa, kde žijeme podle níže uvedených pravidel a potřebných formulářů. V minulém ročníku se díky úspěšným navrhovatelům podařilo zrealizovat dětské... (číst více)
24.05.2022
Vážení občané Dolních Počernic,   24. května proběhne v rámci akce Svátek sousedů kulatý stůl se starostou ohledně Metropolitního plánu. Přijďte se seznámit s jeho aktuálním návrhem, jehož připomínkování bude dále řešit červnové ZMČ Praha-Dolní Počernice.   Těšíme se na spolupráci s Vámi   Markéta Brožová, koordinátorka MA21
27.04.2022
Vážení občané Dolních Počernic,   Veřejné projednání, při kterém budou mít navrhovatelé možnost vybrané projekty představit, se bude konat ve středu 27.4. 2022 od 17.30 ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10. Každý účastník bude mít prostor cca 10 min pro prezentaci včetně doplňujících dotazů od veřejnosti... (číst více)
11.04.2022
ÚKLID ZŠ JE PŘESUNUT NA PONDĚLÍ 11.4.2022  
01.12.2021
Vážení občané Dolních Počernic,   děkujeme za Vaše návrhy názvu participativního rozpočtu (PR), ze kterých vzešel vítězně: POČERNICKÝ MĚŠEC. Níže naleznete Harmonogram a Pravidla participativního rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice pro rok 2022, Společnost MOBILNÍ ROZHLAS pro nás k PR připravila speciální stránku, na níž naleznete... (číst více)
22.11.2021
Vážení občané Dolních Počernic,   navrhněte sami název pro participativní rozpočet MČ Praha-Dolní Počernice v r. 2022 do pondělí 22.11.2021 na odkazu: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/DolniPocernicePaRo Případně návrh doručte osobně nebo mailem do podatelny ÚMČ, kde jsou k dispozici i tištěné anketní lístky. Děkujeme za Vaše návrhy.... (číst více)
20.10.2021
                                ZÁPIS z jednání u „kulatého stolu“     Akce: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ studie pro bytovou výstavbu hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 1493/1 v k.ú. Dolní Počernice (... (číst více)
14.10.2021
„VÝLOV VELKÉHO POČERNICKÉHO RYBNÍKA“                                                     ... (číst více)
21.09.2021
  10. Fórum zdravé MČ - ANKETA   V úterý 21. září se v hotelu Svornost uskutečnilo již 10. setkání zástupců veřejné a státní správy s našimi obyvateli – Fórum Zdravé městské části Praha – Dolní Počernice. Po vyhodnocení „10P“ – nejdůležitějších potřeb našich obyvatel z posledního 9. Fóra – následovala diskuze u stolů o... (číst více)
20.09.2021
                                POZVÁNKA   Vážení obyvatelé Vilémovské ulice,   dovoluji si vás pozvat na setkání „U kulatého stolu“, které svolávám za účelem stanovení druhu a množství výsadeb... (číst více)
23.07.2021
POČERNICKÝ SENiorský den zdraví – akce nejen pro seniory 60+      od 14.00 pátek 23. července 2021   Chcete se vrátit na chvíli do dětských let? Naučit se lépe pracovat s mobilem? Užít si pohodové odpoledne? Dozvědět se více o plánovaném Komunitním centru v Dolních Počernicích?   Přijďte si zahrát pingpong, pétanque, kopnout si na fotbalovou... (číst více)

Stránky