Výlov rybníka a doprovodný výchovný program k UR

„VÝLOV VELKÉHO POČERNICKÉHO RYBNÍKA“

 

                                                                                                          

   Ve čtvrtek 14.10.2021 proběhl tradiční výlov Počernického rybníka spolu s doprovodným programem Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Na tuto akci si našly cestu především děti se svým doprovodem z mnoha mateřských a základních škol z celé Prahy a také spousta místních obyvatel, kteří se přišli podívat na práci rybářů a načerpat znalosti o flóře i fauně samotného rybníka a jeho bezprostředního okolí. Zážitkovou a poutavou formou tak organizátoři přispívají k osvětě a udržitelnému rozvoji našeho životního prostředí.

 

Děkujeme a těšíme se na příště…

 

 

Za Oázu Dolní Počernice a MČ Praha-Dolní Počernice

                                                                                                          Markéta Brožová