Jednání u kulatého stolu - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ studie pro bytovou výstavbu hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 1493/1 v k.ú. Dolní Počernice (naproti nákup. centru BILLA)

                           

 

 

ZÁPIS z jednání u „kulatého stolu“

 

 

Akce: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ studie pro bytovou výstavbu hl. m. Prahy

na pozemku parc. č. 1493/1 v k.ú. Dolní Počernice (naproti nákup. centru BILLA)

 

Datum a místo konání:     středa 20. října od 17.00

Hotel Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9

 

Obsah jednání:

                                   

   Toto již druhé projednání bylo svoláno na žádost našich zastupitelů o další veřejné představení studie pro bytovou výstavbu (první proběhlo již 14.6.2021 v rámci 1. bodu 17. zasedání ZMČ). Zástupci Pražské Developerské Společnosti, příspěvkové organizace hl. m. Prahy, představili aktualizovaný projekt a spolu se starostou Zbyňkem Richterem odpovídali na dotazy více než 40 obyvatel včetně několika zastupitelů naší MČ a také místostarosty MČ Praha-Běchovice, kteří měli zájem o aktuální informace o tomto významném investičním záměru hl. m. Prahy. Většina přítomných podávala v průběhu jednání dotazy, připomínky a návrhy k možným úpravám navrhovaného projektu.

   Občany zajímalo hlavně propojení nové výstavby s původní zástavbou, a to jak technické, tak sociální a kulturní. Hovořilo se zejména o dopravním zatížení, velikosti plánovaných budov, kapacitě parkovišť, veřejné a sociální vybavenosti a potřebě výstavby další školy.

  Díky paní moderátorce, která aktivně usměrňovala průběh více než dvouhodinového jednání, proběhl večer v přátelském duchu a věřím, že si z něj všichni odnesli dobrý pocit a přesvědčení, že reálné připomínky k výstavbě budou v další fázi projektu vyhodnoceny. Z jednání byl pořízen stenografický záznam a zvuková nahrávka.

Odkaz na webové stránky studie:

https://pdspraha.eu/dolni-pocernice-overovaci-studie-9-2021/

 

 

Závěr:           připomínky a podněty ZMČ zpracuje do stanoviska ke studii na svém 20. zasedání

 

Přílohy:        pozvánka na akci, prezenční listiny, stenozápis, zvukový záznam

 

Zapsala:       Markéta Brožová, koordinátor MA21