Seznam plastik

Památníky

Milénium

Milénium
Autor:odlitek- Ant. Břicháček,sokl- Josef Borecký
Umístění:křižovatka ulic Českobrodská a U Konečné
Materiál:symbol - slitina, sokl: pískovec
Datum osazení:září r. 2000
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:běžná údržba
Poznámka:Památník byl osazen na počest nového tisíciletí, stojí na původním místě Mariánského sloupu.

Pomník obětem padlých v 1. světové válce

Pomník obětem padlých v 1. světové válce
Autor: arch. Ant. Cechner, sochařská škola Hořice
Umístění:parčík při ul. Národních hrdinů – před budovou ÚMČ čp.10
Materiál:pískovec, žula (podstavec), kovové odlitky a výlisky měď, slitina
Datum osazení:r. 1925
Současný stav:dobrý, restaurováno v r. 2003
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:běžná údržba, sesazení schodnic
Poznámka:Některé kovové části byly zcizeny a nahrazeny novými.

Pomník obětem padlých ve 2. světové válce

Pomník obětem padlých ve 2. světové válce
Autor:Daniel Paul
Umístění:parčík "U Váhy“, roh ulic Českobrodská a Hrabačovská
Materiál:beton, ocel, žula, zemina, zeleň
Datum osazení :8.5.2010 - slavnostní odhalení
Současný stav:dobrý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:běžná údržba
Poznámka:Slavnostní odhalení pomníku "Obětem 2. světové války".
Kříže

Centrální kříž s Kristem

Centrální kříž s Kristem
Autor:neznámý
Umístění:hřbitov v Dolních Počernicích, Bakurinova ul.
Materiál:sokl, dřík: božanovský pískovec, kříž: litina
Datum osazení:není známo, zřejmě ve II. pol. 19.stol.
Současný stav:bezvadný, restaurováno v roce 2004 f. Pánek - restaurátorství a kameno- sochařství
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:běžná údržba
Poznámka:Dominanta místního hřbitova.

Kříž s Kristem

Kříž s Kristem
Autor:původní je neznámý
Umístění:křižovatka ul. Nad Rybníkem a Národních  hrdinů
Materiál:kříž: dřevo, dub, Kristus: malovaný plech
Autoři nové plastiky:kříž: f. Fass s.r.o., Kristus: V. Nykl, sokl: J. Borecký
Datum osazení:původní neznámo, nová plastika r. 2000
Současný stav:dobrý
Záměr:běžná údržba, obnova malby
Poznámka:Původní kříž byl uhnilý, sokl rozpadlý, Kristus zcizen.

Uliční křížek s Kristem

Uliční křížek s Kristem
Autor:neznámý, sokl - Josef Borecký
Umístění:Ul. Národních hrdinů, u mostu přes Rokytku
Materiál:sokl: pískovec, kříž: litina
Datum osazení:neznámo, sokl: 1998
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr: běžná údržba
Poznámka:Původní křížek byl osazen bez soklu.
Sochy

Archa Botanicus

Archa Botanicus
Autor:Mgr. Milan Kuzica
Umístění:Zámecký park - štěpnice
Materiál:dřevo - dub
Datum osazení:2015
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:Jedná se o dílo sochařského konceptu, který je součástí zahradní tvorby vybudované v rámci rehabilitace a revitalizace bývalé zámecké štěpnice v r. 2015.  Slovem autora: "Volně interpretuje příběh knihy Genesis. Zde však biblické plavidlo postrádá apokalyptický charakter ve smyslu záchrany druhů. Je alegorií pro rostlinné bohatství a otevřený přírodní koloběh."

Clavicula

Clavicula
Autor:Mgr. Milan Kuzica
Umístění:Zámecký park - štěpnice
Materiál:dřevo - dub
Datum osazení:2015
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:Jedná se o dílo sochařského konceptu, který je součástí zahradní tvorby vybudované v rámci rehabilitace a revitalizace bývalé zámecké štěpnice v r. 2015.  Slovem autora: "Připomíná životaschopnost rostlinných druhů, jejich vítězství nad lidskou snahou měnit a určovat ráz krajiny. Socha se od ostatních děl tvarově odlišuje zaobleností formy i jednotnou barevností symbolizující zárodek."

Flores

Flores
Autor:Mgr. Milan Kuzica
Umístění:Zámecký park - štěpnice
Materiál:dřevo - dub
Datum osazení:2015
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:Jedná se o dílo sochařského konceptu, který je součástí zahradní tvorby vybudované v rámci rehabilitace a revitalizace bývalé zámecké štěpnice v r. 2015.  Slovem autora: "Je oslavou rozmanitosti říše rostlin a jejich významu pro člověka. Odkazuje na starověké lotosové sloupy, které jsou dodnes základem chrámů v Egyptě nebo Indii. Podle místní mytologie byl lotos (v našem případě květ) první bytostí na zemi a nese na vodě celou zemi."

Gorila

Gorila
Autor neznámý
Umístění:areál MŠ Svatoňovická ul. č.p. 587
Materiál:žula
Datum osazení:2008
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ  Praha – Dolní Počernice
Záměr:zatím bez údržby
Poznámka:Dovezeno z Číny za přičinění Ing. Minaříka.

Když jedna plus jedna jsou tři

Když jedna plus jedna jsou tři
Autor:Mgr. Milan Kuzica
Umístění:Zámecký park - štěpnice
Materiál:dřevo - dub
Datum osazení:2015
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:Jedná se o dílo sochařského konceptu, který je součástí zahradní tvorby vybudované v rámci rehabilitace a revitalizace bývalé zámecké štěpnice v r. 2015. Slovem autora: "Dílo bylo inspirováno nekonečným procesem stvoření organismů a jejich smyslem k životu v jakékoli podobě. Cyklická forma a archetypální barevnost připomínají základní, neměnné hodnoty každé moderní společnosti."

Květ DNA

Květ DNA
Autor:Mgr. Milan Kuzica
Umístění:Zámecký park - štěpnice
Materiál:dřevo - dub
Datum osazení:2015
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:Jedná se o dílo sochařského konceptu, který je součástí zahradní tvorby vybudované v rámci rehabilitace a revitalizace bývalé zámecké štěpnice v r. 2015. Slovem autora: "Dílo svou kubizující formou propojuje realitu s fikcí. Představuje kvetoucí genetickou informaci všech organismů, stále tajuplnou a podnětnou rostlinnou říši, nezbytnou pro život."

Mariánský sloup, kulturní památka č. 1-1972

Mariánský sloup, kulturní památka č. 1-1972
Autor:Anna Kostálková
Umístění:Ul. Národních hrdinů, vedle č.p. 11
Materiál:pískovec
Datum osazení:r. 1813
Současná stav:zrestaurováno
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:V r. 2017 byla památka dle záměru současné samosprávy zrestaurována a přemístěna ze soukr. zahrady na veřejný prostor v centru MČ.
Poznámka:Původní soška P. Marie byla zničena při autonehodě v r 1975 současnou sošku nahradil p. Čihák soškou z Králík.

Slůně

Slůně
Autor: neznámý
Umístění:areál MŠ Svatoňovická ul. č.p. 587
Materiál:žula
Datum osazení:2008
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ  Praha – Dolní Počernice
Záměr:zatím bez údržby
Poznámka:Dovezeno z Číny za přičinění Ing. Minaříka. 

Štěpnice

Štěpnice
Autor:Mgr. Milan Kuzica
Umístění:Zámecký park - štěpnice
Materiál:dřevo - dub
Datum osazení:2015
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:Jedná se o průvodní dílo sochařského konceptu, který je součástí zahradní tvorby vybudované v rámci rehabilitace a revitalizace bývalé zámecké štěpnice v r. 2015. Slovem autora: "Dílo navazuje na historické určení místa jako štěpnice (ovocný sad). Linie cizorodých štěpů živelně vyrůstají k nebi a jsou počátkem zušlechtění opomenutého prostoru."

Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký
Autor:Ellen Jilemnická
Umístění:u mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů
Materiál:božanovský pískovec
Datum osazení:r. 2004
Současný stav:lehce zašlá
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:běžná údržba, oživit povrch
Poznámka:Snaha starosty MČ a tehdejšího primátora Igora Němce o vytvoření netradiční podoby světce.

Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký
Autor:Kamenosochařství Pánek
Umístění:nádvoří čp. 3 - bývalý pivovar, ul. Národních hrdinů
Materiál:hořický pískovec
Datu osazení:slavnostní odhalení - 25. 10. 2010
Současný stav:výborný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:běžná údržba, úklid okolí
Poznámka:Socha byla realizována podle původní sochy na základě dostupné dokumentace SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO.

Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký
Autor: neznámý
Umístění:kancelář starosty, Stará obec 10, Praha – Dolní Počernice
Materiál:dřevo
Datum osazení:2015
Současný stav:poškozeno
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:nutno restaurovat
Poznámka:Původní umístění sošky bylo v nice na objektu čp. 38 – Barborka na Českobrodské ul. někdy koncem 18. stol., soška byla sejmuta z obavy jejího zcizení

Sv. Jan Nepomucký, kulturní památka č. 1-1973/3

Sv. Jan Nepomucký, kulturní památka č. 1-1973/3
Autor:neznámý
Umístění:depozitář ÚMČ Praha – Dolní Počernice
Materiál:pískovec
Datum osazení:konec 18.stol.
Současný stav:poničeno, torzo
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:ponechat v depozitáři
Poznámka:Původní umístění na mostě přes Rokytku, po r. 1918 v areálu kostela na ul. Národních hrdinů, průběžně ničena vandaly.

Sv. Vavřinec, kulturní památka č.1-1973/3

Sv. Vavřinec, kulturní památka č.1-1973/3
Autor:neznámý
Umístění:na polygonálním sloupu vrat kostela Nanebevzetí p. Marie, ul. Národních hrdinů
Materiál:kámen
Datum osazení:není známo
Současný stav:zašlý
Vlastník:katolická církev, farnost Dolní Počernice
Záměr:celková obnova (je v gesci vlastníka)

Vítr

Vítr
Autor:Růžena Petráková
Umístění:atrium ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
Materiál:hořický pískovec
Datum osazení:10/2003
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:beze změn
Poznámka:Je možno uvažovat o jiném místě umístění plastiky.
Reliéf

Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus
Autor:Mgr. Milan Kuzica
Umístění:areál ZŠ, Národních hrdinů 70
Materiál:podstavec - slivenecký mramor, reliéf - patinovaná pokovená kompozice
Datum osazení:slavnostní odhalení  1.9. 2011
Současný stav:bezvadný
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:bez údržby
Poznámka:Původní busta od akademického sochaře Vítka byla zcizena a nahrazena novým reliéfem.
Díla skupiny Tvrdohlaví

Kamenná pevnost Hrádek „kočičí“

Kamenná pevnost Hrádek „kočičí“
Autor:František Skála
Umístění:zámecký park v Dolních Počernicích
Materiál:pískovec, žula
Datum osazení:r. 1987
Současný stav:zašlý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:úprava hrádku a okolí v r. 2015
Poznámka:Hrádek vznikl z aktivity Ing.arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích.

Mostek I

Mostek I
Autor:Stefan Milkov, Ivan Exner 
Umístění:zámecký park v Dolních Počernicích
Materiál:laminát, beton
Datum osazení:r. 1987
Současný stav:zašlý, poničený
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:uvést do původní podoby
 Poznámka:Mostek vznikl z aktivity Ing.arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích.

Mostek II

Mostek II
Autor:Ing.arch. Petr Václavek 
Umístění:zámecký park v Dolních Počernicích
Materiál:beton, pískovec, kované železo
Datum osazení:r. 1987
Současný stav: poničený
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:uvést do původní podoby
Poznámka:Mostek vznikl z aktivity Ing.arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích.

Pergola

Pergola
Autor:Ing.arch. Jan Mayer, František Svoboda
Umístění:zámecký park v Dolních Počernicích
Materiál:dubové dřevo, božanovský pískovec
Datum osazení:r. 1987
Současný stav:dobrý, dřevěné části vyměněny v roce 2003 a 2009
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:běžná údržba
Poznámka:Pergola vznikla z aktivity Ing. arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích.

Šroubovitý sloupek (pítko)

Šroubovitý sloupek (pítko)
Autor: Roman Talský
Umístění:zámecký park v Dolních Počernicích
Materiál:pískovec
Datum osazení:r. 1987
Současný stav:dobrý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:Opravit drobné vady a okolí
Poznámka:Sloupek vznikl z aktivity Ing.arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích.

Zámecká brána

Zámecká brána
Autor:Ing.arch. Jan Mayer
Umístění:vstup do zámeckého parku z ul. Národních hrdinů
Materiál:kované železo
Datum osazení:r. 1987
Současný stav:dobrý, plně funkční
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:běžná údržba
Poznámka:Brána byla vyrobena z aktivity Ing.arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích.
Pamětní desky

J. F. Chaloupecký

J. F. Chaloupecký
Autor:Jiří Prádler
Umístění:soukromý dům č.p. 34,Českobrodská ulice
Materiál:měď
Datum osazení:1972
Současný stav:dobrý
Vlastník: Ters.Suzuki
Záměr:ponechat, běžná údržba
Poznámka:J. F. Chaloupecký byl zakladatelem DTJ (Dělnické tělovýchovné jednoty).

Pamětní deska br. J. Zdvihala

Pamětní deska br. J. Zdvihala
Autor:neznámý
Umístění:RD Novozámecká 98
Materiál:bronz
Datum osazení:1945
Současný stav:dobrý, částečně zašlá
Vlastník:rodina Zdvihalova
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:-

Pamětní deska Sokolové padlí ve 2. světové válce

Pamětní deska Sokolové padlí ve 2. světové válce
Autor:zadal Sokol Dolní Počernice
Umístění:sokolovna, Národních Hrdinů 290
Materiál:mramor
Datum osazení:r. 1946
Současný stav:dobrý
Vlastník:TJ Sokol Dolní Počernice
Záměr:ponechat
Poznámka:Na počest sokolům, padlých ve 2. světové válce.

Založení chorobince

Založení chorobince
Autor:neznámý
Umístění:na vstupním schodišti objektu čp. 73,ul. Národních hrdinů
Materiál:mramor
Datum osazení:r. 1899
Současný stav:dobrý
Vlastník:Median s.r.o.
Záměr:ponechat
Poznámka:pamětní deska popisuje založení bývalého chorobince obce Karlínské

Založení kostela – kulturní památka I-1973

Založení kostela – kulturní památka I-1973
Autor:                      neznámý
Umístění:                     Kostel Nanebevzetí p. Marie, ulice Národních hrdinů
Materiál: 
Datum osazení:          není známo
Současný stav:                                   dobrý
Vlastník:římskokatolická církev, dolnopočernická farnost           
Záměr:ponechat, údržba je v gesci vlastníka
Poznámka:                 Pamětní deska popisuje založení kostela a jeho přestavby.
Dřevěné plastiky

Bohyně deště

Bohyně deště
Autor:Jan Švadlenka
Umístění:Národních hrdinů čp. 11
Materiál:dřevo - javor
Datum osazení:září 2014
Současný stav:nové - bez závad
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:Dílo bylo vytvořeno v rámci sochařského symposia, které se konalo 28. 5. – 1.6. 2014 z padlého kmene javoru, který vedení MČ ponechalo k využití pro vytvoření uměleckého díla.

Duhový rak

Duhový rak
Autor:Milan Kuzica, Lyubomir Ivanov
Umístění:Zámecký park – pod hrází Počernického rybníka u mlýna
Materiál:dřevo – kolorovaný javor
Datum osazení:červen 2014
Současný stav:nové – bez závad
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:Dílo bylo vytvořeno v rámci sochařského symposia, které se konalo 28. 5. – 1.6. 2014 z torza kmene javoru, který zde zůstal po vichřici.

Gaia a Poseidon (země a moře)

Gaia a Poseidon (země a moře)
Autor:Jiří Genzer
Umístění:areál golfového hřiště, ul. Národních hrdinů
Materiál:dřevo - javor
Datum osazení:srpen 2014
Současný stav:nové - bez závad
Vlastník:Golf Resort Černý Most
Záměr vlastníků:ponechat
Poznámka:Dílo bylo vytvořeno v rámci sochařského symposia, které se konalo 28. 5. – 1.6. 2014 z padlého kmene javoru, který vedení MČ ponechalo k využití pro vytvoření uměleckého díla.

Had

Had
Autor:Shane Steven (Kanada)
Umístění:zámecký park v Dolních Počernicích
Materiál:dřevo - borovice
Datum osazení:r. 1995
Současný stav:Zašlý, prohnilý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:odstranit
Poznámka:Totem byl vytvořen z padlého kmenu borovice kanadského dřevorubce v rámci dobrých vztahů tehdejšího vedení MČ s Linhartovou nadací. 

Hlava koně

Hlava koně
Autor:Jaroslav Bím
Umístění:rekreační areál V Záhorském
Materál:dřevo – dub
Datum osazení:r. 1995
Současný stav:dobrý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:obnovit nátěr, ponechat na dožití
Poznámka:bylo použito dřevo z padlého stromu v zámeckém parku

Kapička

Kapička
Autor:Jaroslav Holec, Pavel Macháček
Umístění:zámecký park v Dolních Počernicích
Materiál:dřevo - borovice
Datum osazení:září 2009
Materiál:dřevo - borovice
Současná stav:zašlý
Záměr:ponechat na dožití
Poznámka:Plastika byla vytvořena z kmene borovice, uschlé po povodni z r. 2002.

Madona

Madona
Autor:Ivan „Dědek“ Šmíd
Umístění:nádvoří ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
Materiál:dřevo - smrk
Datum osazení:r. 2003
Současný stav:dobrý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:ošetřit nátěrem, ochránit před povětrnostními vlivy
Poznámka:Na plastiku bylo požito dřevo z padlého smrku v zámeckém parku.

Milenci

Milenci
Autor:Mgr. Dagmar Hrabalová, Miroslav Hrabal
Umístění:zámecký park v Dolních Počernicích
Materiál:dřevo - jasan
Datum osazení:září 2009
Současný stav:zašlý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:obnovit nátěr
Poznámka:Bylo použito torzo kmenu jasanu, padlého po vichřici.

Pták Fénix

Pták Fénix
Autor:Jaroslav Bím
Umístění:rekreační areál V Záhorském, Dolní Počernice
Materiál:dřevo – dub
Datum osazení:r. 2004
Současný stav:dobrý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:ponechat, udržovat , obnovit nátěr
Poznámka:Současný Fénix je náhrada za původní zchátralou plastiku z r. 1995, taktéž Fénix 118

Slon

Slon
Autor:Jan Švadlenka
Umístění:rekreační areál V Záhorském
Materiál:dřevo
Datum osazení:r. 2003
Současný stav:zašlý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:ponechat na dožití
Poznámka:Bylo odstraněno v r. 2014.

Sova

Sova
Autor:Ivan „Dědek“ Šmíd
Umístění:nádvoří ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
Materiál:dřevo - smrk
Datum osazení:r. 2003
Současný stav:dobrý
Záměr:ošetřit nátěrem
Poznámka:Na plastiku bylo požito dřevo z padlého smrku v zámeckém parku.

Stařec

Stařec
Autor:Ivan „Dědek“ Šmíd
Umístění:nádvoří ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
Materiál:dřevo – smrk
Datum osazení:r. 2003
Současný stav:dobrý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr: ošetřit nátěrem, ochránit před povětrnostními vlivy
Poznámka:Na plastiku bylo požito dřevo z padlého smrku v zámeckém parku.

Trůn

Trůn
Autor:Jan Švadlenka
Umístění:nádvoří ÚMČ Stará obec 10
Materiál:dřevo
Datum osazení:r. 2002
Současný stav:zašlý
Vlastník:MČ Praha – Dolní Počernice
Záměr:ochránit proti povětrnostním vlivům
Poznámka:Trůn byl z hlavy odstraněn, plastika byla přemístěna z rekreačního areálu V Záhorském do prostoru ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10.

Vodník

Vodník
Autor:BOB ART
Umístění:schodiště u mlýna čp. 2
Materiál:teakové dřevo
Rok realizace:r. 2013
Současný stav:bezvadný
Záměr:ponechat, běžná údržba
Vlastník:Počernický pivovar s.r.o.
Poznámka:Vyrobeno v Indonesii.
Ostatní

Vázy typ I

Vázy typ I
Autor:neznámý
Umístění:zámek č.p.1, ul. Národních hrdinů (dětský domov)
Materiál: 
Datum osazení:není známo
Současný stav:zašlý
Vlastník: Hl.m. Praha
Záměr:opravit

Vázy typ II

Vázy typ II
Autor:neznámý
Umístění:zámek č.p.1, ul. Národních hrdinů (dětský domov)
Materiál: 
Datum osazení:není známo
Současný stav:zašlý
Vlastník: Hl.m. Praha
Záměr:opravit, chybějící umístit na původní místo zámecké zdi
Poznámka:Některé vázy byly sejmuty se zdi u zámku a umístěny v areálu zámku.