Seznam plastik

Pomník

Pomník obětem 2. světové války

Pomník obětem 2. světové války

 • Druh: pomník
 • Autor: Daniel Paul
 • Umístění: parčík U Váhy, roh ulic Českobrodská a Hrabačovská
 • Materiál: beton, ocel, žula, zemina, zeleň
 • Datum osazení: 8. 5. 2010
 • Současný stav: dobrý 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: běžná údržba
Pomník obětem padlým v 1. sv. válce

Pomník obětem padlým v 1. sv. válce

 • Druh: pomník
 • Autor: Arch. Antonín Cechner, sochařská škola Hořice
 • Umístění: Parčík vi ul. Národních hrdinů – před budovou ÚMČ čp. 10
 • Materiál: pískovec, žula (podstavec), kovové odlitky a výlisky měď, slitina  
 • Datum osazení: r.1925 
 • Současný stav: dobrý, restaurováno v r. 2003 a v r. 2022
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: Běžná údržba
 • Poznámka: pod schodnicemi nalezena schránka z r. 1925 a nahrazena novou s poselstvím současné samosprávy příštím generacím  

Památníky

Milénium

Milénium

 • Druh: památník 
 • Autor: odlitek Ant. Břicháček, sokl Josef Borecký 
 • Umístění: křižovatka ulic Českobrodská a U Konečné
 • Materiál: symbol: slitina, sokl: pískovec 
 • Datum osazení: září r. 2000
 • Současný stav: bezvadný
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: běžná údržba 
 • Poznámka: památník byl osazen na počest nového tisíciletí, stojí na původním místě Mariánského sloupu

Kříže

Centrální kříž s Kristem

Centrální kříž s Kristem

 • Druh: kříž
 • Autor: neznámý 
 • Umístění: hřbitov v Dolních Počernicích, Bakurinova ul.
 • Materiál: sokl, dřík: božanovský pískovec, kříž: litina
 • Datum osazení: není známo, zřejmě ve 2. pol. 19. stol.
 • Současný stav: bezvadný, restaurováno v roce 2004 f. Pánek – 
 •                            restaurátorství a kamenosochařství 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: běžná údržba 
 • Poznámka: dominanta místního hřbitova
Kříž s Kristem

Kříž s Kristem

 • Druh: kříž
 • Autor: původní je neznámý
 • Umístění: křižovatka ul. Nad Rybníkem a Národních hrdinů
 • Materiál: kříž: dřevo, dub, Kristus: malovaný plech
 • Autoři nové plastiky: kříž: f. Fass s.r.o., Kristus: ak. mal. Jan Paul,
 •                                       sokl: J. Borecký
 • Datum osazení: původně v r. 1886, nová plastika r. 2000 
 • Současný stav: opraveno v r. 2019 a 2023 spol. LP Bau
 • Záměr: běžná údržba
 • Poznámka: původní kříž byl uhnilý, sokl rozpadlý, Kristus zcizen

Sochy

Archa Botanicus – barevné téma Vzrušení

Archa Botanicus – barevné téma Vzrušení

 • Druh: kolorované dřevo 
 • Autor: Mgr. Milan Kuzica
 • Umístění: zámecký park – štěpnice
 • Materiál: dub
 • Rok realizace: 2015
 • Současný stav:    dobrý, opraveno v r. 2021
 • Záměr: ponechat, opravit nátěr
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Poznámka: Použito dřevo z dubu pokáceného v parku.

Flores – Barevné téma Soulad

 • Druh: kolorované dřevo 
 • Autor: Mgr. Milan Kuzica
 • Umístění: zámecký park – štěpnice
 • Materiál: dub, lípa
 • Rok realizace: 2015
 • Současný stav: dobrý, opraveno v r. 2021
 • Záměr:    ponechat, opravit nátěr
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Poznámka: Použito dřevo ze stromů pokácených v parku.
Gorila

Gorila

 • Druh: socha 
 • Autor: neznámý 
 • Umístění: areál MŠ, Svatoňovická čp. 587
 • Materiál: žula 
 • Datum osazení: r. 2008
 • Současný stav: bezvadný 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: zatím bez údržby 
 • Poznámka: Dovezeno z Číny za přičinění Ing. Minaříka.
Když 1+1 jsou 3 – Barevné téma Klid

Když 1+1 jsou 3 – Barevné téma Klid

 • Druh: Kolorované dřevo 
 • Autor: Mgr. Milan Kuzica
 • Umístění: zámecký park – štěpnice
 • Materiál: dub
 • Rok realizace: 2015
 • Současný stav:  dobrý, opraveno v r. 2021
 • Záměr: ponechat, opravit nátěr
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Poznámka: Použito dřevo z dubu pokáceného v parku.
Květ DNA – Vážná zahrada

Květ DNA – Vážná zahrada

 • Druh: kolorované dřevo – dub
 • Autor: Mgr. Milan Kuzica
 • Umístění: zámecký park – štěpnice
 • Matriál: dub
 • Rok realizace: 2015
 • Současný stav: dobrý, opraveno v r. 2021
 • Záměr: ponechat, opravit nátěr
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Poznámka: použito dřevo z pokáceného dubu   
Slůně

Slůně

 • Druh: socha 
 • Autor: neznámý 
 • Umístění: areál MŠ Svatoňovická ul. č.p. 587
 • Materiál: žula 
 • Datum osazení: 2008
 • Současný stav: odstraněno 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Poznámka: Dovezeno z Číny za přičinění Ing. Minaříka.
Štěpnice – Veselá zahrada

Štěpnice – Veselá zahrada

 • Druh: kolorované dřevo 
 • Autor: Mgr. Milan Kuzica
 • Umístění: zámecký park – štěpnice
 • Materiál: dub
 • Rok realizace: 2015
 • Současný stav:    dobrý, opraveno v r. 2021 
 • Záměr:    ponechat, opravit nátěr
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Poznámka: Použito dřevo z dubu pokáceného v parku.
Sv. Vavřinec, kulturní památka č.1-1973/4

Sv. Vavřinec, kulturní památka č.1-1973/4

 • Druh: socha 
 • Autor: neznámý
 • Umístění: na polygonálním sloupu vrat kostela Nanebevzetí Panny
 •                   Marie, ul. Národních hrdinů
 • Materiál: kámen 
 • Datum osazení: není známo
 • Současný stav: zašlý 
 • Vlastník: katolická církev, farnost Dolní Počernice
 • Záměr: celková obnova (je v gesci vlastníka) 
Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký

 • Druh: socha 
 • Autor: Ellen Jilemnická 
 • Umístění: u mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů
 • Materiál: božanovský pískovec 
 • Datum osazení: r. 2004 
 • Současný stav: lehce zašlá
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: běžná údržba, oživit povrch
 • Poznámka: socha byla vytvořena z aktivity starosty MČ Zbyňka Richtera a radního HMP pro kulturu Igora Němce o vytvoření netradiční podoby tohoto světce
Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký

 • Druh: socha
 • Autor: Kamenosochařství Pánek
 • Umístění: nádvoří čp. 3 – bývalý pivovar, ul. Národních hrdinů
 • Materiál: hořický pískovec
 • Datu osazení: slavnostní odhalení 25. 10. 2010
 • Současný stav: výborný
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: běžná údržba, úklid okolí
 • Poznámka: socha byla realizována podle původní sochy na základě dostupné dokumentace a torza původní sochy
 • Slavnostní odhalení: 25. 10. 2010
Svatý Jan Nepomucký, kulturní památka č. 1-1973/3

Svatý Jan Nepomucký, kulturní památka č. 1-1973/3

 • Autor: neznámý
 • Druh: socha
 • Umístění: depozitář ÚMČ Praha – Dolní Počernice
 • Materiál: pískovec
 • Datum osazení: konec 18. stol. 
 • Současný stav: poničeno, torzo 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: ponechat v depozitáři
 • Poznámka: původní umístění na mostě přes Rokytku, po r. 1918 v areálu kostela v ul. Národních hrdinů, průběžně ničena vandaly
Vítr

Vítr

 • Druh: socha
 • Autor: Růžena Petráková 
 • Umístění: nádvoří ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
 • Materiál: hořický pískovec 
 • Datum osazení: říjen 2003 
 • Současný stav: bezvadný 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: beze změn
 • Poznámka: bylo zakoupeno MČ od autorky

Sloupy

Mariánský sloup, kulturní památka č. 1-1972

Mariánský sloup, kulturní památka č. 1-1972

 • Druh: sloup
 • Autor: Anna Kostálková
 • Umístění: ul. Národních hrdinů u čp. 10 a 11
 • Materiál: pískovec 
 • Datum osazení: r. 1813 původně v ul. Českobrodská, poté v ul.
 •                              Podkrkonošská 457 
 • Současný stav: bezvadný 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Přemístěno na současné stanoviště v r. 2017
 • Poznámka: původní soška P. Marie byla zničena při autonehodě v r. 1975, současnou sošku nahradil p. Čihák soškou z Králík

Reliéf

Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus

 • Druh: reliéf 
 • Autor: Mgr. Milan Kuzica 
 • Umístění: areál ZŠ Národních hrdinů 70
 • Materiál: podstavec – žula, reliéf – patinovaná pokovená kompozice
 • Datum osazení: slavnostní odhalení 1. 9. 2011
 • Současný stav: bezvadný
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: bez údržby
 • Poznámka: původní reliéf od Ladislava Šalouna byl zcizen a nahrazen novým

Díla skupiny Tvrdohlaví

Kamenná pevnost Hrádek „kočičí“

Kamenná pevnost Hrádek „kočičí“

 • Druh: stavba-hrádek
 • Autor: František Skála
 • Umístění: zámecký park v Dolních Počernicích
 • Materiál: pískovec, žula 
 • Datum osazení: r. 1987 
 • Současný stav: bezvadný
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: úprava hrádku a okolí v r. 2015 – uskutečněno
 • Poznámka: hrádek vznikl z aktivity Ing. arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích
Mostek B – orlí

Mostek B – orlí

 • Druh: most s plastikami, zámecký park v Dolních Počernicích
 • Autor: Ing. arch. Petr Václavek 
 • Umístění: zámecký park v Dolních Počernicích 
 • Materiál: beton, pískovec, kované železo 
 • Datum osazení: r. 1987 
 • Současný stav: bezvadný, opraveno spol. INGBAU CZ s.r.o. v r. 2019
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: běžná údržba 
 • Poznámka: mostek vznikl z aktivity Ing. arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích
Mostek C – lví

Mostek C – lví

 • Druh: stavba, plastika 
 • Autor: Stefan Milkov, Ivan Exner, nové hlavy: Milan Kuzica
 • Umístění: zámecký park v Dolních Počernicích
 • Materiál: laminát, beton 
 • Datum osazení: r. 1987 
 • Současný stav: bezvadný opraveno v r. 2020 spol. Perfectstav
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: Běžná údržba 
 • Poznámka: mostek vznikl z aktivity Ing. arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích
Pergola

Pergola

 • Druh: plastika
 • Autor: Ing. arch. Jan Mayer, František Svoboda 
 • Umístění: zámecký park v Dolních Počernicích
 • Materiál: božanovský pískovec, redukováno v r. 2019, odstraněny
 •                  dubové prvky 
 • Datum osazení: r. 1987, opraveno v r. 2019 spol. INGBAU CZ s.r.o.
 • Současný stav: bezvadný 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: běžná údržba
 • Poznámka: mostek vznikl z aktivity Ing. arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích
Šroubovitý sloupek (pítko)

Šroubovitý sloupek (pítko)

 • Druh: plastika
 • Autor: Roman Ťalský 
 • Umístění: zámecký park v Dolních Počernicích
 • Materiál: pískovec 
 • Datum osazení: r. 1987 
 • Současný stav: Bezvadný, opraveno spol. INGBAU CZ s.r.o. v r. 2019
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: běžná údržba
 • Poznámka: mostek vznikl z aktivity Ing. arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích
Zámecká brána

Zámecká brána

 • Druh: Kovaná mříž ve tvaru rákosí, 
 • Autor: Ing. arch Jan Mayer
 • Umístění: vstup do zámeckého parku z ul. Národních hrdinů
 • Materiál. kované železo
 • Datum osazení: r. 1987
 • Současný stav: dobrý, plně funkční, opraveno r. 2019 spol. Ingbau CZ 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: běžná údržba
 • Poznámka: Brána byla vyrobena z aktivity Ing. arch. Jana Mayera v rámci působení skupiny „Tvrdohlaví“ v Dolních Počernicích.

Pamětní desky

J. F. Chaloupecký

J. F. Chaloupecký

 • Druh: Pamětní deska, dům čp. 34, Českobrodská ulice.
 • Autor: Jiří Prádler 
 • Umístění: soukromý dům čp. 34, Českobrodská ulice
 • Materiál: Měď 
 • Datum osazení: 1972 
 • Současný stav: dobrý 
 • Vlastník objektu: Autosalon TERS, s.r.o.
 • Záměr: ponechat, běžná údržba
 • Poznámka: J. F. Chaloupecký byl zakladatelem DTJ (Dělnické tělovýchovné jednoty)
Pamětní deska br. J. Zdvihala

Pamětní deska br. J. Zdvihala

 • Druh: pamětní deska
 • Autor: neznámý
 • Umístění: Muzeum v čp. 6, Praha – Dolní Počernice
 • Materiál: bronz
 • Datum osazení: r. 1945
 • Současný stav: dobrý, částečně zašlá
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr vlastníků: ponechat
 • Poznámka: Deska byla přemístěna z RD Zdvihalových čp. 98 z důvodu jeho rekonstrukce.
Pamětní deska Sokolové padlí ve 2. světové válce

Pamětní deska Sokolové padlí ve 2.světové válce

 • Druh: pamětní deska 
 • Autor: zadal Sokol Dolní Počernice
 • Umístění: sokolovna, Národních hrdinů 290 
 • Materiál: mramor 
 • Datum osazení: r. 1946 
 • Současný stav: dobrý 
 • Vlastník: TJ Sokol Dolní Počernice
 • Záměr: ponechat
 • Poznámka: Osazeno na počest sokolům padlým ve 2. světové válce.
Rodiče sobě

Rodiče sobě

 • Druh: pamětní deska
 • Autor:            
 • Umístění: ul. Národních hrdinů čp. 81
 • Materiál: mramor
 • Datum osazení:    2020 
 • Vlastník: Orangery, s.r.o.
 • Současný stav:    bezvadný
 • Záměr:    bez údržby
 • Poznámka: Pamětní deska byla osazena při slavnostním otevření soukromé ZŠ Orangery za podpory rodičů.
Založení chorobince

Založení chorobince

 • Druh: pamětní deska 
 • Autor: neznámý
 • Umístění: na vstupním schodišti objektu čp. 73, ul. Národních hrdinů 
 • Materiál: mramor 
 • Datum osazení: r. 1899 
 • Současný stav: dobrý 
 • Vlastník: Median s.r.o.
 • Záměr: ponechat
 • Poznámka: pamětní deska popisuje založení bývalého chorobince obce Karlínské
Založení kostela – kulturní památka I-1973

Založení kostela – kulturní památka I-1973

 • Druh: pamětní deska  
 • Autor: neznámý
 • Umístění: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul. Národních hrdinů 
 • Materiál:
 • Datum osazení: není známo
 • Současný stav: dobrý 
 • Vlastník: římskokatolická církev, dolnopočernická farnost
 • Záměr: ponechat, údržba je v gesci vlastníka 
 • Poznámka: pamětní deska popisuje založení kostela a jeho přestavby

Dřevěné plastiky

Bohyně deště

Bohyně deště

 • Druh: dřevěné sousoší
 • Autor: Jan Švadlenka        
 • Umístění: Národních hrdinů před čp. 11
 • Materiál: dřevo – javor        
 • Datum osazení:    září 2014 
 • Současný stav: nové, bez závad    
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice    
 • Záměr vlastníků: ponechat    
 • Poznámka: Dílo bylo vytvořeno v rámci sochařského symposia, které se konalo 28. 5. – 1. 6. 2014, z kmene padlého javoru, který vedení MČ ponechalo k využití pro vytvoření uměleckého díla.
Duhový rak

Duhový rak

 • Druh: dřevěná plastika – torzo kmene
 • Autor: Milan Kuzica, Lyubomir Ivanov    
 • Umístění: zámecký park – pod hrází Počernického rybníka u mlýna
 • Materiál: Dřevo – kolorovaný javor        
 • Datum osazení:     červen 2014
 • Současný stav: odstraněno v r. 2022
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice    
 • Záměr vlastníků: dožito    
 • Poznámka: Dílo bylo vytvořeno v rámci sochařského symposia, které se konalo 28. 5. – 1. 6. 2014, z torza kmene javoru, který zde zůstal po vichřici.
Gaia a Poseidon (země a moře)

Gaia a Poseidon (země a moře)

 • Druh: dřevěná socha        
 • Autor: Jiří Genzer    
 • Umístění: Areál golfového hřiště
 • Materiál: dřevo – javor        
 • Datum osazení: srpen 2014
 • Současný stav: odstraněno v r. 2019    
 • Vlastník: Golf Resort Černý Most        
 • Poznámka: Dílo bylo vytvořeno v rámci sochařského symposia, které se konalo 28. 5. – 1. 6. 2014, z kmene padlého javoru, který vedení MČ ponechalo k využití pro vytvoření uměleckého díla.
Had

Had

 • Druh: plastika – totem
 • Autor: Shane Steven (Kanada)
 • Umístění: zámecký park v Dolních Počernicích
 • Materiál : dřevo – borovice 
 • Datum osazení: r. 1995 
 • Současný stav: odstraněno v r. 2010
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Poznámka: totem byl vytvořen z padlého kmenu borovice kanadského dřevorubce v rámci dobrých vztahů tehdejšího vedení MČ s Linhartovou nadací
Hlava koně

Hlava koně

 • Název: Hlava koně 
 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Jaroslav Bím
 • Umístění: Rekreační areál V Záhorském, Dolní Počernice
 • Materiál: dřevo – dub
 • Datum osazení: r. 1995
 • Současný stav: špatný 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: obnovit nátěr, ponechat na dožití
 • Poznámka: bylo použito dřevo ze stromu padlého v zámeckém parku
Kapička

Kapička

 • Název: Kapička
 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Jaroslav Holec, Pavel Macháček 
 • Umístění: zámecký park v Dolních Počernicích 
 • Materiál: dřevo – borovice
 • Datum osazení: září 2009 
 • Současná stav: odstraněno v r. 2014, dožitý stav
 • Poznámka: Plastika byla vytvořena z kmene borovice, uschlé po povodni z r. 2002

Koule

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: BOB ART
 • Umístění: vjezd do čp. 3 – pivovar
 • Materiál: dřevo – teak
 • Datum osazení:     2019
 • Vlastník: Počernický pivovar s.r.o.
 • Současný stav: dobrý
 • Záměr vlastníka: běžná údržba    
 • Poznámka: Dovezeno z Indonésie
Lvice

Lvice

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Jaroslav Bím    
 • Umístění: areál V Záhorském
 • Materiál: dub
 • Datum osazení: 2021 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Současný stav:    bezvadný
 • Záměr: běžná údržba
Madona

Madona

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Ivan „Dědek“ Šmíd
 • Umístění: nádvoří ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
 • Materiál: dřevo – smrk
 • Datum osazení: r. 2003
 • Současný stav: dobrý 
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: ošetřit nátěrem, ochránit před povětrnostními vlivy
 • Poznámka: na plastiku bylo použito dřevo ze smrku padlého v zámeckém parku
Milenci

Milenci

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Mgr. Dagmar Hrabalová, Miroslav Hrabal 
 • Umístění: zámecký park v Dolních Počernicích 
 • Materiál: dřevo – jasan 
 • Datum osazení: září 2009
 • Současný stav: odstraněno v r. 2023
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: dožito
 • Poznámka: Bylo použito torzo kmenu jasanu padlého po vichřici
Pták Fénix

Pták Fénix

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Jaroslav Bím
 • Umístění: rekreační areál V Záhorském, Dolní Počernice
 • Materiál: dřevo – dub
 • Datum osazení: r. 2004
 • Současný stav: špatný
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: ponechat, udržovat, obnovit nátěr
 • Poznámka: Současný Fénix je náhrada za původní zchátralou plastiku z r. 1995, taktéž Fénix
Slon

Slon

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Jan Švadlenka
 • Umístění: rekreační areál V Záhorském
 • Materiál: dřevo
 • Datum osazení: r. 2003
 • Současný stav: odstraněno
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Poznámka: dílo bylo odstraněno v r. 2014
Sova

Sova

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Ivan „Dědek“ Šmíd
 • Umístění: nádvoří ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
 • Materiál: dřevo – smrk 
 • Datum osazení: r. 2003 
 • Současný stav: dobrý 
 • Záměr: ošetřit nátěrem
 • Poznámka: na plastiku bylo použito dřevo ze smrku padlého v zámeckém parku
Stařec

Stařec

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Ivan „Dědek“ Šmíd
 • Umístění: nádvoří ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
 • Materiál: dřevo – smrk
 • Datum osazení: r. 2003
 • Současný stav: zašlý
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: ošetřit nátěrem, ochránit před povětrnostními vlivy, ponechat na dožití
 • Poznámka: na plastiku bylo použito dřevo ze smrku padlého v zámeckém parku
Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký

 • Druh: dřevěná plastika 
 • Autor: neznámý 
 • Umístění: kancelář starosty, Stará obec 10, Praha – Dolní Počernice
 • Materiál: dřevo 
 • Datum osazení: 2015 – kancelář starosty
 • Současný stav: uspokojivý
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: nezasahovat, doplnit hvězdičku 
 • Poznámka: původní umístění v nice na objektu čp. 38 – Barborka v Českobrodské ul. koncem 18. stol., soška byla sejmuta z obavy jejího zcizení a umístěna v kanceláři starosty MČ. 
Trůn

Trůn

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: Jan Švadlenka
 • Umístění: nádvoří ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10
 • Materiál: dřevo – smrk
 • Datum osazení: r. 2002 
 • Současný stav: zašlý
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Záměr: ochránit proti povětrnostním vlivům
 • Poznámka: trůn byl z hlavy odstraněn, plastika byla přemístěna z rekreačního areálu V Záhorském do prostoru ÚMČ Stará obec 10
Vodník

Vodník

 • Druh: dřevěná plastika
 • Autor: BOB ART
 • Umístění: schodiště u mlýna čp. 2
 • Materiál: teakové dřevo
 • Rok realizace: 2013
 • Současný stav:    bezvadný
 • Záměr:    ponechat, běžná údržba
 • Vlastník: Počernický pivovar s.r.o.
 • Poznámka: Vyrobeno v Indonésii

Ostatní

Fontána

 • Druh: Fontána
 • Autor: Ing. arch. Jitka Jadrníčková a Jana Krkošková
 • Umístění: zámecký park
 • Materiál: žula
 • Rok realizace: 2019
 • Současný stav: bezvadný 
 • Záměr: bezúdržbové
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Poznámka: Osazeno v rámci III. etapy revitalizace zámeckého parku.
Prefabrikované bloky

Prefabrikované bloky

 • Druh: lavice
 • Autor: Ing. arch Jitka Jadrníčková
 • Umístění: francouzská část zámeckého parku
 • Materiál: hlazený beton
 • Datum osazení: září 2019
 • Vlastník: MČ Praha – Dolní Počernice
 • Současný stav: dobrý
 • Záměr: vlastníka: běžná údržba
 • Poznámka: Bloky jsou ozdobené ornamenty.
Schody

Schody

 • Druh: kamenné bloky
 • Autor: Josef Borecký
 • Umístění: pyramida u rybníku Martiňák
 • Materiál: kámen – pískovec
 • Datum osazení:    2020 – MHMP a Josef Borecký
 • Vlastník: hlavní město Praha
 • Současný stav:    plně funkční
 • Záměr:    bez údržby
 • Poznámka: Schody byly osazeny pro zpestření parku U Čeňku.
Vázy typ I – kulturní památka č. 1-1974/4

Vázy typ I – kulturní památka č. 1-1974/4

 • Druh: plastika
 • Autor: neznámý
 • Umístění: zámek čp. 1, ul. Národních hrdinů (dětský domov) 
 • Materiál: doplnit
 • Datum osazení: není známo 
 • Současný stav: zašlý, nutná údržba
 • Vlastník: Hl. m. Praha
 • Záměr: opravit
Vázy typ II – kulturní památka č.1-1974/6

Vázy typ II – kulturní památka č.1-1974/6

 • Druh: plastika
 • Autor: neznámý
 • Umístění: zámek čp. 1, ul. Národních hrdinů (dětský domov) 
 • Materiál: doplnit
 • Datum osazení: není známo 
 • Současný stav: zašlý, nutná údržba
 • Vlastník: Hl. m. Praha
 • Záměr: opravit, chybějící umístit na původní místo zámecké zdi
 • Poznámka: některé vázy byly sejmuty se zdi u zámku a umístěny v areálu zámku