Zdravá MČ a Místní agenda 21

 

V roce 1988 iniciovala OSN – světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních českých měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR).

NSZM je dnes mezinárodně certifikovaná organizace, která zastřešuje desítky municipalit - měst, obcí, krajů a také mikroregionů.

Pojmem „zdravou“ může být označena municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá životním prostředím, zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.


Akce konané v rámci Místní agendy 21

03.04.2023

Participativní rozpočet 2023

Vážení občané Dolních Počernic,   připravili jsme pro Vás druhý ročník participativního rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice. Od 10.4.2023 do 31.5.2023 máte opět možnost podat návrh na vylepšení místa, kde žijeme podle níže uvedených pravidel a potřebných formulářů. V minulém ročníku se díky úspěšným navrhovatelům podařilo zrealizovat dětské... (číst více)

24.05.2022

Kulatý stůl - Nový Metropolitní plán - Svátek sousedů

Vážení občané Dolních Počernic,   24. května proběhne v rámci akce Svátek sousedů kulatý stůl se starostou ohledně Metropolitního plánu. Přijďte se seznámit s jeho aktuálním návrhem, jehož připomínkování bude dále řešit červnové ZMČ Praha-Dolní Počernice.   Těšíme se na spolupráci s Vámi   Markéta Brožová, koordinátorka MA21

27.04.2022

Participativní rozpočet MČ Praha - Dolní Počernice 2022 - Veřejné projednání

Vážení občané Dolních Počernic,   Veřejné projednání, při kterém budou mít navrhovatelé možnost vybrané projekty představit, se bude konat ve středu 27.4. 2022 od 17.30 ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10. Každý účastník bude mít prostor cca 10 min pro prezentaci včetně doplňujících dotazů od veřejnosti... (číst více)

11.04.2022

kampaně Den Země a Ukliďme Česko - 2022

ÚKLID ZŠ JE PŘESUNUT NA PONDĚLÍ 11.4.2022