žádost o nájemních smlouvách na reklamní zařízení a příjem z těchto smluv