Smluvní vztahy uzavřené mezi MČ a stavebníky na území MČ

Datum přijetí žádosti: 
05.08.2016
Vyřizuje: 
Tajemník
Číslo jednací: 
1336/16/TAJ
Odpověď: 

Po doplnění některých upřesnění a požadovaných informací byla informace zodpovězena v plném rozsahu včetně zaslání 7 kopií smluv a dohod uzavřených mezi městskou částí Praha-Dolní Počernice a stavebníky v Dolních Počernicích.