Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2012 23 Smlouva o výpůjčce - pozemky V Ráji 14.04.2012 Výpůjčka Hlavní město Praha
2012 22 Souhlasné prohlášení - ČVUT - turbína 12.04.2012 O dílo, o spolupráci ČVUT v Praze
2012 21 Nájemní smlouva na dobu určitou - Calda 17.04.2012 Nájemní smlouva Calda Miroslav
2012 20 Výpočtový list nájemného - Calda 13.04.2012 Nájemní smlouva Calda Miroslav
2012 19 Ujednání o představení - pohádka 07.04.2012 O dílo, o spolupráci Malé divadélko Praha - Novákovi
2012 18 Nájemní smlouva na dobu určitou - Berger 09.03.2012 Nájemní smlouva Berger Jan
2012 17 Dohoda o bezplatné výpůjčce prostor v budově mlýna - FEST 26 22.03.2012 Výpůjčka Občanské sdružení Počernická iniciativa - POČIN
2012 16 Výpočtový list nájemného - Berger 09.03.2012 Nájemní smlouva Berger Jan
2012 15 Smlouva o poskytnutí služby č.2 - Pedima s.r.o. č.parc.1492 03.01.2012 Ostatní Pedima s.r.o.
2012 14 Smlouva o poskytnutí služby - Pedima č.parc.1492 03.01.2012 Ostatní Pedima s.r.o.
2012 13 Dohoda o zániku nájmu bytu a garáže - Vrbová 17.01.2012 Nájemní smlouva Vrbová Petra
2012 12 Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo 433/98d - MISYS 01.02.2012 O dílo, o spolupráci GEPRO spol. s r.o.
2012 11 Smlouva o právu autorském 17.02.2012 Ostatní intergram
2012 10 Licenční smlouva č. 0180/2012 na převod práv k užívání počítačového vybavení 08.02.2012 O dílo, o spolupráci GEPRO spol. s r.o.
2012 9 Výpočtový list nájemného - Urbachová 01.03.2012 Nájemní smlouva Urbachová Bohumila

Stránky