Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2012 4 Smlouva o poskytnutí služby - parc.č.1501/13 09.02.2012 O dílo, o spolupráci europlakat,spol.s r.o.
2012 3 Smlouva o poskytnutí služby - parc.č.1330/49 09.02.2012 O dílo, o spolupráci europlakat,spol.s r.o.
2012 2 Smlouva o poskytnutí služby - parc.č.1493/1 09.02.2012 O dílo, o spolupráci europlakat,spol.s r.o.
2012 1 Smlouva o zajištění služeb sociální péče v oblasti stravování 30.11.2011 Ostatní Restaurace Baštírna

Stránky