Škola v zájmu všech

Vážení spoluobčané,

v minulých dnech byl některým z vás doručen dopis s názvem „Škola v zájmu všech“.

Především bych chtěl uvést, že samospráva naší MČ téměř 10 let usiluje o výstavbu nové základní školy. V průběhu tohoto období jsme nakonec docílili, že záměr na výstavbu nové školy byl zařazen jako prioritní projekt Hl. m. Prahy u třech městských částí a to v Uhříněvsi, Kolovratech a Dolních  Počernicích. Ačkoliv naše MČ měla ke zdárné realizaci projektu velmi výhodné podmínky, ukázalo se, že proces projednávání a následná realizace projektu nebude zdaleka jednoduchá. Předesílám, že investorem projektu je Hl. m. Praha a jako projektant byla vybrána spol. Obermeyer – Helika. Od samého počátku naše samospráva spolu s vedení školy spolupracovala s projektantem a investorem na umístění projektu, jeho etapizaci a zejména na uspořádání vnitřních prostor školy tak, aby splňovaly podmínky pro potřeby kvalitní výuky. Zde není namístě zabíhat do podrobností, avšak je nutno sdělit, že podmínky pro zadání projektu schválilo ZMČ Praha – Dolní Počernice. Už název dopisu, který jste do svých schránek obdrželi uvádí, že škola by měla být v zájmu všech. S tím lze souhlasit a doufám také, že tomu tak ve skutečnosti je. Jak je však z dopisu zřejmé, připomínky signatářů dopisu, které podali do územního řízení zapříčinily, že bylo toto územní na 6 měsíců přerušeno. Naše samospráva se nyní vynasnaží, aby byla nápomocna splnění podmínek stavebního úřadu ve stanovené lhůtě, neboť každé další zpoždění může mít pro naše základní školství fatální dopady. Naše škola „praská ve švech“ a podmínky výuky muselo vedení školy dramaticky omezit z důvodu uspokojení rodičů našich dětí, které se do školy každoročně hlásí. Sděluji zodpovědně, že na výstavbu 1. etapy školy jsou již zajištěny finanční prostředky. V současné době mám od vedení města přislíbeno, že spojíme výstavbu první a druhé etapy, včetně adekvátního navýšení finančních prostředků. Věříme, že námitky k projektu, které pisatel dopisu – Obecná škola dolnopočernická uplatnil v územním řízení, budou vyřešeny a stavebním úřadem bude vydáno územní rozhodnutí. Na závěr dodávám, že výstavbu nové základní školy v Dolních Počernicích podporuje naše samospráva, vedení školy, většina rodičů našich školních i předškolních dětí a hlavně stále ještě vedení Hl. m. Prahy. Důkazem toho bylo veřejné projednání projektu, v jehož závěru přítomní občané prezentaci projektu odměnili potleskem a též dopis náměstka primátora Hl. m. Prahy, kterým reagoval na námitky a podněty iniciativy Obecná škola dolnopočernická, který uvádím v příloze.

S pozdravem

                                                                 Zbyněk Richter, starosta

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon Reakce na petici občanů114.13 KB