Zprávy úřadu

09.09.2015

Areál zámeckého parku střežen kamerovým systémem

KRÁDEŽ SE NEVYPLÁCÍ! Z důvodu výskytu krádeží rostlinného a jiného materiálu v průběhu revitalizace zámeckého parku, je areál monitorován... (číst více)

04.09.2015

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Dovoluji si Vás pozvat na 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 14. 9. 2015 v 17.00 hod. ve... (číst více)

27.08.2015

Kruhový objezd zprovozněn

Vážení spoluobčané, v srpnu t.r. byla dokončena a zprovozněna stavba minikruhového objezdu na křižovatce ulic Národních hrdinů a Nad rybníkem.... (číst více)

Aktuality

13.10.2015

Místní knihovna v pondělí 19.10. zavřena

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky Místní knihovny, že v pondělí 19. října bude knihovna z provozních důvodů zavřena. Knihy k vrácení je možné odevzdat na Informačním centru. ... (číst více)

13.10.2015

Ukončení projektu "Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku Dolní Počernice"

Projekt "Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku Dolní Počernice" byl po 213 dnech od předání staveniště ke dni 30.9.2015 ukončen. MČ Praha-Dolní Počernice hotové dílo... (číst více)

13.10.2015

Pozvánka ke „KULATÉMU STOLU“ – rekonstrukce ulice Úpická

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat do zasedací síně ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10 ve středu 11.11.2015 od 17.30 hod. na jednání ohledně plánované rekonstrukce ulice Úpická... (číst více)

13.10.2015

Pozvánka ke „KULATÉMU STOLU“ – čistota a zeleň v Dolních Počernicích

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat do zasedací síně ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10 ve středu 21.10.2015 od 17.30 hod. na jednání ohledně současného využití samosběrného... (číst více)

12.10.2015

Vyjádření Magistrátu hl.m. Prahy k žádosti o financování úpravy přejezdu pro cyklisty na trase A 24

Komise Rady hl.m. Prahy na svém jednání dne 8.9.2015 projednala naši žádost o zařazení do programu BESIP s požadavkem na financování úpravy přejezdu pro cyklisty na trase A 24. ... (číst více)

12.10.2015

Zápis ze zasedání Rady MČ č.41

Zápis z Rady MČ č. 41 ze dne 7. října 2015.

09.10.2015

Zájezd na adventní trhy do Drážďan nejen pro důchodce

Klub důchodců při městské části Praha-Dolní Počernice pořádá zájezd (NEJEN PRO DŮCHODCE) na adventní trhy do Drážďan dne 8.12.2015.  Odjezd v 6.00 hodin z konečné autobusů v Dolních Počernicích... (číst více)

Slovo starosty

04.09.2015

Ani v létě se nezahálelo ...

Prázdniny a většina dovolených již skončily, žáci se navrátili do školních lavic a většina z nás do běžného denního řádu. V průběhu měsíců července a srpna však probíhaly v Dolních Počernicích intenzivně stavební práce, které více či

Starosta

méně ovlivňovaly život našich občanů. Konečně z ul. Národních hrdinů zmizely šachty pro ražbu hlavního kanalizačního sběrače H, jehož výstavba ještě pokračuje v ul. Nad rybníkem. Při ul. Národních hrd...(číst více)

Zdravá městská část

Orientační plán

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31