čp. 39 – bývalá zámecká oranžérie, ul. Národních hrdinů

ev.č. 1 – 1974/7         

Přízemní stavba hmotově výrazně členěna má na straně do parku výškově oddělenu střední, sedmiosou část s vysokými obdélnými okny a sedlovou střechnou. K ní připojeny z obou stran nižší dvouosé části stavby s pultovými střechami. Na nárožích jsou jednoosé, samostatně zastřešené rizality, se vstupem v půlkruhovém záklenku a s gotizující architektonickou výzdobou. Uliční trakt má hladké osmiosé průčelí. Oranžérie postavena nově v druhé polovině 19. století. Po druhé světové válce adaptována. V r. 2009 rekonstruována za účelem provozu mateřské školy.

Fotografie: 
čp. 39 – bývalá zámecká oranžérie, ul. Národních hrdinů
Typ památky: