Kulturní památka

Sv. Jan Nepomucký

 

Dřevěná plastika neznámého autora, původně umístěna v nice na objektu čp. 38 – Barborka na Českobrodské ul. někdy koncem 18. stol.. Soška byla sejmuta z obavy jejího zcizení a přemístěna do kanceláře starosty na ÚMČ, Stará obec 10.

Obraz Kristus z Božího hrobu

ev.č. 52133/2002       

Autor: provenience Čechy, malba na hedvábí, výšivka, v = 75 cm, š = 182 cm, 2. pol 19.století, Kněžická 199, k.ú. Dolní Počernice.

čp. 392 – obytný dům v areálu zámku

ev.č. 1 – 1974/9         

Dvoupodlažní dům s hladkými novodobými průčelími s plochou střechou. V polosuterénu barokní zdivo, které spolu s klenbami má zůstat zachováno.

Park, ul. Národních hrdinů

ev.č. 1 – 1974/8         

Zahrada u zámku zmiňovaná již ve 20. letech 17. století vznikla na místě poplužního dvora. Barokní zahrada francouzského typu nedochována. V současnosti upravována.

čp. 39 – bývalá zámecká oranžérie, ul. Národních hrdinů

ev.č. 1 – 1974/7         

Ohradní zeď I

ev.č. 1 – 1974/6         

Zeď oddělující nádvoří starého a nového zámku, připojená ke spojovacímu pilířku. Pilířky původně s konkávně vybranými rohy. Koruna zdi v ose polí vzdutá, v celém rozsahu kryta pískovcovými římsovými deskami. na pilířích jsou profilované pískovcové soklíky, původně s barokními vázami a andílky.

Opěrná zeď se schodištěm do parku

ev.č. 1 – 1974/5         

Na západní straně nového zámku odděluje park s nižší terénní úpravou opěrná zeď ukončená balustrádou mezi pilířky. Balustrádu tvoří hranolové sloupky. Na pilířcích jsou vázy (viz vázy typu II). Pískovcové stupně schodiště na obou stranách brány v opěrné zdi mají segmentový půdorys.

Vázy typu II

ev.č. 1 – 1974/6         

Na zdi v parku na západní straně nového zámku je 15 klasicizujících váz z umělého kamene ve vrcholu s piscinovou šiškou, jsou ze stejné dílny jako vázy typu I.

Vázy typu I

ev.č. 1 – 1974/4         

Klasicizující vázy z umělého kamene nahoře s vyhloubením pro květiny. Čítají celkem deset kusů na terase a schodišti a devět kusů při cestě k terase.

Terasa se schodištěm (nový zámek)

ev.č. 1 – 1974/3         

K jižnímu průčelí nového zámku se zvýšeným přízemím přiléhá terasa s jednoramenným schodištěm. Zábradlí terasy má mezi pilířky s vázami litinové zábradlí z ozdobné tyčoviny. Pilířky po stranách schodiště nesou vázy stojného typu jako na terase a při přístupové cestě (viz vázy typu I).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kulturní památka