Starý zámek

ev.č. 1 – 1974/1         

Jednopatrový dvoukřídlý objekt v přízemí s renesančními klenbami. Ve východním křídle část středověké tvrze. Upravované barokní průčelí má okna v lištových šambránách na podokenních římsách.

Fotografie: 
Starý zámek
Typ památky: