Socha Sv. Jana Nepomuckého

ev.č. 1 – 1973/3                     

Na bývalém hřbitově u kostela stávala na hranolovém soklu kamenná socha sv. Jana Nepomuckého, běžného ikonografického typu bez polychromie. Pochází z konce 18. století, autor neznámý. Socha silně erodována. V současné     době je uložena v depozitu ÚMČ Praha – Dolní Počernice.

Fotografie: 
Socha Sv. Jana Nepomuckého
Typ památky: