Mariánský sloup - ul. Národních hrdinů, vedle č.p. 11

ev.č. 1 – 1972
parc. č. 1970

Na hranolovém soklu s nápisem: „Tento obraz k pobožnému uctění mariánským horlivcům a ctitelům postavila svým nákladem panní Anna Dostálová 1813“, stojí pískovcová socha Immaculaty pocházející z Králík – Hodče a se sloupem nesouvisí. Sloup zdemolován v r. 1975, kdy stál na rohu Českobrodské ulice a ulice U Konečné. Hlavice sloupu byla později nahrazena kopií.

V r. 2017 byla památka dle záměru současné samosprávy zrestaurována a přemístěna ze soukr. zahrady na veřejný prostor v centru MČ.

Fotografie: 
Mariánský sloup - ul. Národních hrdinů, vedle č.p. 11
Typ památky: