Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice

Původ historického centra Dolních Počernic sahá do daleké minulosti, kdy v těchto místech stála shluková ves. Zrekonstruované usedlosti lemující trojúhelníkovou náves dnes slouží občanům Dolních Počernic jako úřad MČ, místní knihovna, pošta, informační centrum a malé regionální muzeum, představující dřívější život na vesnici.   

Nejvýznamnější a zároveň nejstarší dochovanou stavbou v centru obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený kolem roku 1200. V jeho sousedství stojí budova Starého a Nového zámku, v jehož areálu se dnes nachází dětský domov. Oranžérie, která dříve patřila k Novému zámku, dnes slouží jako anglická mateřská školka.

Budova Úřadu městské části
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice
Stará obec - centrum MČ Praha-Dolní Počernice