Výstava ke 130 letům otevření pošty v Dolních Počernicích

 

 

Baron Vojtěch Dercsenyi majitel zámku v Dolních Počernicích a starosta obce v roce 1890 zažádal na CK Ředitelství pošt o zřízení pošty v Dolních Počernic. Tato žádost schválena a panovník mu udělil privilegium, které umožnilo zřídit poštu, a ta byla slavnostně otevřena 1.1.1891. Poštovní úřad včetně bytu pošmistra byl zřízen v této budově, kde se nyní nachází Infocentrum, tj. Stará obec č.p. 6. 

Možná vás bude zajímat, že znak trubky je původní znak pošty, kterou organizovala rodina Thurn-Taxisů už od konce 13. století a v Čechách od roku 1505. Trubka ve znaku zobrazuje původně volský roh, který byl využíván řezníky, kteří hodně cestovali, a proto nosili také různé zprávy a byli předchůdci dnešních pošťáků. 

Děkujeme za zapůjčení předmětů a dokumentů ze sbírek Poštovního muzea. Máte možnost vidět nejstarší slavnostní uniformu pošmistra v Čechách, Moserův telegraf, poštovní schránku, razidla, pečidla a dokumenty jako např. privilegium od císaře Františka Josefa I., odpustek udělený Vojtěchu Dercsényi od papeže Lva XIII. 

Roku 1890 pan baron Vojtěch Dercsényi, coby již jako starosta obce, požádal o povolení od ředitelství pošt v Praze, aby byla u nás zřízena pošta, které jsme skutečně obdrželi. Na jeho základě bylo možné v domku p.č. 6 upravit kancelář a zřídit byt poštmistra. Pošta samotná začala fungovat od 1.1 1891.