Letní kino

Prostory zrevitalizované zámecké štěpnice zámeckého parku se poslední červnovou sobotu zaplnily rodinami, skupinkami přátel, zamilovaných párů i jednotlivců, kteří přišli na premiéru promítání pod širým nebem. Teplý sobotní večer a neodvratná atmosféra blížících se prázdnin byly ideálními podmínkami pro shlédnutí nové české komedie ŠPUNTI NA VODĚ, kterou nám do Počernic přivezlo Kino na kolečkách.

Všudepřítomná uvolněná nálada, spokojenost diváků a jejich zpětná vazba nás přivádí k zamyšlení, kdy tuto akci opět zopakujeme.