Pavel Hokr - hudební škola

Pavel Hokr - hudební škola

Výuka hry na hudební nástroj pod taktovkou mladých učitelů, kteří kladou velký důraz na přátelský a laskavý přístup ke svým žákům a k jejich výuce přistupují individuálně, dle schopností, nadání a zájmu každého z nich.

V Dolních Počernicích se aktuálně vyučuje hra na: klavír, flétnu a kytaru. Výuka probíhá místnosti v radničním klubu, v suterénu budovy Úřadu městské části Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10.   

Více na: http://www.pavelhokr.cz/index.php