Počernický dětský pěvecký sbor Rokytka

Počernický dětský pěvecký sbor Rokytka

Rokytka

Dětský pěvecký sbor Rokytka byl založen v dubnu roku 2015. Sbor navštěvují děti 1.- 5. tříd nejen z místní základní školy, ale i z blízkého okolí. Zkoušky probíhají jednou týdně /středa 15:30 - 16:40 h/ v prostorách ZŠ Dolní Počernice. Zpívají se lidové písně, písničky od známých skladatelů (I. Hurník, P. Eben, M. Raichl, M. Uherek ad.), ale i od méně známých autorů. Důraz je kladen na hlasovou kulturu zpěvu, rytmičnost a celkovou hudebnost. Děti se v rámci zkoušek učí základům hudební teorie a intonaci.

Beránci

Beránci jsou mladším přípravným sborem Rokytky a navštěvují jej děti od tří do šesti let věku. Zkouší se jednou týdně v Mateřském centru Veselý čertík v Dolních Počernicích. Základem repertoáru jsou jednoduché lidové písně a umělé písně určené tomuto věku. Děti rozvíjí formou her celkovou hudebnost, zlepšují si rytmické i pohybové dovednosti, učí se hlasové výchově a osvojují si první pojmy z hudební teorie.

Více na: http://www.sbor-rokytka.cz/