Koronavirus

Informace pro občany Dolních Počernic

09.10.2020

Omezení hodin pro veřejnost ÚMČ Dolní Počernice

Vláda ČR s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly... (číst více)

06.05.2020

Dezinfekce na ruce - pro občany Dolních Počernic

Dezinfekce se vydává v budově Informačního centra - OÁZA (Stará obec 6) Maximální dávka je 1/2 litru na domácnost. Výdej dezinfekce i ostatních ochranných pomůcek probíhá až do vyčerpání... (číst více)

13.10.2020

Nařízení HSHMP č. 16/2020, č. j.: HSHMP 64615/2020 ze dne 12. 10. 2020

Nařízení HSHMP č. 16/2020, č. j.: HSHMP 64615/2020 ze dne 12. 10. 2020, které s účinností ode dne 12. října 2020 od 15:00 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy... (číst více)

02.10.2020

Nařízení HSHMP č. 15/2020, č. j.: HSHMP 62585/2020

V příloze naleznete celé znění Nařízení HSHMP č. 15/2020, č. j.: HSHMP 62585/2020 ze dne 1. 10. 2020, které s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na... (číst více)

21.10.2020

NOVÁ USNESENÍ VLÁDY ČR

V příloze aktuální znění Usnesení č. 1078, 1079 a 1080 ze dne 21. 10. 2020.  

21.10.2020

Nová covidová opatření

Ministerstvo spravedlnosti reagovalo na aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a připravilo balíček opatření, která mají zmírnit dopady epidemie koronaviru v kontextu... (číst více)

20.10.2020

Částka Sbírky zákonů č. 169/2020

V příloze naleznete Částku Sbírky zákonů č. 169/2020 týkající se změn provozu školských zařízení od 21.10.2020

14.10.2020

Krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví - aktuální !

V přílohách naleznete aktuální opatření vydaná v souvislosti nárůstu nakažených koronavirem.

09.10.2020

Krizová opatření vlády ČR

V příloze naleznete přijatá krizová opatření vlády ČR v době nouzového stavu ze dne 8. 10. 2020  

08.10.2020

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR platná od 5.10.2020

Omezení provozu straovacích zařízení a jiných služeb Provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb Ochrana státní hranice Celý text najdene v přílohách

02.10.2020

Informace k uzavírání škol a školek

Na základě žádosti z jednání ÚKŠ konaného dne 1.10.2020 k otázce týkající se nutnosti řešit „ošetřovné“ uvádíme, že plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která dnes postupně vyhlašují... (číst více)

01.10.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 a 958

V příloze najdete celé znění Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957, kterým byl vyhlášen nouzový stav pro území České republiky od 5. října 2020 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů a s tím... (číst více)

29.09.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví - izolace a karanténa

Text mimořádného opatření najdete v příloze. Opatření platí od 25. 9. 2020 do odvolání.

17.09.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření platná od 18. 9. 2020 od 18:00 hodin

Celé znění najdete v příloze. Zde vybrané pasáže: Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb provoz knihoven - jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: - zajistit,... (číst více)

09.09.2020

Mimořádné opatření ministra zdravotnictví ČR

V příloze naleznete celé znění mimořádného opatření.

04.09.2020

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR

Toto opetření se týká hromadných akcí konaných v září 2020, více naleznete v příloze.

25.08.2020

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádná opatření naleznete v přílohách.

28.07.2020

Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví

Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovují na základě definovaných úrovní přenosu nákazy vyvolané novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 rozsah klíčových... (číst více)

29.06.2020

Belgie je již bezpečná

Belgické království přibylo na seznamu států Schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (viz příloha).

Stránky