Sbírka zákonů částka 38 ze dne 26.2.2021

V příloze najdete plný text znění Sbírky zákonů částky 38 obsahující Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů a Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021.