Aktuality

Aktualita

Natáčení v ulici Národních hrdinů

Odbor dopravy Prahy 14 povolil zvláštní užívání komunikace Národních hrdinů mezi čp. 220 a 240 natáčení seriálu „Odznak Vysočina 3“ dne 20. 10. 2023. Změny budou vyznačeny dočasným dopravním značením...

Aktualita

Omezení dopravy na Štěrboholské spojce

Upozornění nejen pro řidiče: omezení dopravy na Štěrboholské spojce. Dle dostupných informací Technická správa komunikací plánuje v termínu od 20.10. do 13.11.2023 opravovat havarijní stav... (číst více)

Aktualita

Informace o vydání nové OZV o omezení spalování suchého rostlinného materiálu

Sdělujeme Vám tímto, že dne 14.9. 2023 zastupitelstvo HMP schválilo obecně závaznou vyhlášku, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území... (číst více)

09.10.2023

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

P  O  Z  V  Á  N  K A Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 9.10... (číst více)

Aktualita

Správa hřbitova

Tento týden bude zavřené oddělení správy hřbitova. Při neodkladných záležitostech se prosím obracejte na paní Janu Novotnou nebo Hanu Jakoubkovou.  

Aktualita

Ověřování podpisu nebo listiny

Tento týden nebude možné na úřadě v Dolních Počernicích ověřit podpis nebo listinu. Děkujeme za pochopení.

Aktualita

Informační zpravodaj PID č. 09/2023

Máme pro váš další vydání Informačního zpravodaje PD, ve kterém se dočtete následující novinky: Trvalé změny PID v září a říjnu 2023 Trvalé změny k otevření tramvajové trati do Slivence Trvalé změny... (číst více)

Odpady

Pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků

Pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků pomocí sdílených nádob – doba zahájení říjen / listopad 2023 Jelikož byla naše MČ zařazena do pilotního projektu třídění kuchyňských zbytků, přibude na... (číst více)

Stránky