Akční a strategický plán

  • Akční plán je stručný a vycházel z Realizační části Strategického plánu.
  • V té je uvedeno, v jaké fázi se nacházejí naše dlouhodobé cíle, ve vlastním Akčním plánu je pak uvedeno, co by naše samospráva mohla ještě stihnout realizovat do konce tohoto volebního období.
  • Řešeno je 10 klíčových oblastí veřejného života, stanovených naším zastupitelstvem.