7. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

7. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
14.09.2015 17:00

7. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice se bude konat v pondělí 14. 9. 2015 v 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10.

 

P r o g r a m:

1. Financování projektu „Snižování spotřeby energie v objektu čp. 284, hotel Svornost“
2. Návrh pravidel hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria na rok 2016
3. Výsledky ankety z 6. Fóra Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice
4. Koupě objektu čp. 25 v ul. Nad Rokytkou
5. Žádost spol. Počernický pivovar s.r.o.
6. Změna vlastnických vztahů, souvisejících se spol. NATURAL s.r.o.
7. Územní řízení stavby Bytový dům Nová Úpická
8. Informace
9. Dotazy, připomínky, podněty