6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
22.06.2015 17:00

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice se bude konat

v pondělí 22. 6. 2015 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10.

P r o g r a m:

1. Projednání Závěrečného účtu MČ Praha-Dolní Počernice za rok 2014
2. Úprava rozpočtu MČ na r. 2015
3. Schválení kupní smlouvy na prodej čp. 605
4. Projednání výsledků 6. fóra zdravé MČ Praha-Dolní Počernice
5. Projednání záměru na odkoupení objektu čp. 25 v ul. Nad Rokytkou
6. Návrh na změnu Územního plánu v k.ú. Dubeč
7. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1556 – ulička k zastávce ČD
8. Informace
9. Dotazy, připomínky, podněty