Pražská plynárenská, a.s. - mobilní obchodní kancelář

Pražská plynárenská, a.s. - mobilní obchodní kancelář
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
14.07.2015 12:00

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinnou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a ÚMČ Praha - Dolní Počernice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář bude přistavena před Úřad městské části Praha-Dolní Počernice ve dnech:

Termín přistavení:Čas přistavení:

14.7.2015

12:00 - 14:30 hodin

19.8.2015

10:30 - 13:30 hodin

30.9.2015

14:30 - 17:00 hodin

3.11.2015

08:00 - 11:00 hodin

10.12.2015

12:00 - 14:30 hodin

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :

  • zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
  • změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
  • převzetí reklamace
  • výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
  • informace k otázkám, souvisejícími s dodávkami zemního plynu
  • tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel.č. 267 175 174 a 267 175 202, www.ppas.cz (link is external)