5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
11.05.2015 17:00

Dovoluji si Vás pozvat na 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí 11. 5. 2015 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:
 

1) Nový územní plán (Metropolitní plán)

2) Podnět na využití pozemku parc. č. 1445/1 a částí pozemků parc. č. 1448/98 a 1448/99 vše v k.ú. Dolní Počernice

3) Vyhodnocení opatření, přijatých k výsledkům 5. fóra MČ

4) Projednání vstupu MČ do Svazu MČ hl.m. Prahy

5) Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ

6) Projednání dočasnosti stavby II. stupně ZŠ včetně tělocvičny (systém Chanos)

7) Záměr odkoupení části pozemku parc. č. 304/2 v k.ú. Dolní Počernice od Ing. Petra Grametbauera

8) Informace

9) Dotazy, připomínky, podněty

 

Zbyněk R i c h t e r, v.r.

starosta MČ Praha – Dolní Počernice