Pražská plynárenská, a.s. - mobilní obchodní kancelář

Pražská plynárenská, a.s. - mobilní obchodní kancelář
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
18.05.2015 14:30

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinnou společností Měření dodávek plynu, a.s., nabízí odběratelům zemního plynu kategorie Domácnost a Maloodběr službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si jak stávající, tak i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu.

Mobilní kancelář bude přistavena před Úřad městské části Praha-Dolní Počernice ve dnech:

  • 18.5.2015 od 14:30 - 17:00 hodin

  • 22.6.2015 od 10:30 - 13:30 hodin

Mobilní kancelář je umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a.s.

mobilní kancelář

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :

  • žádost o připojení k distribuční soustavě
  • zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
  • změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
  • převzetí reklamace
  • sjednání výměny, kontroly a zaplombování plynoměru (zajišťuje Měření dodávek plynu, a.s., na základě zmocnění Pražské plynárenské Distribuce, a.s.)
  • informace k otázkám,souvisejícími s dodávkami zemního plynu
  • přijímání objednávek  Zákaznické karty
  • tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.