2. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

2. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
10.12.2018 17:00

Dovoluji si Vás pozvat na 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  10. 12. 2018 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1.   Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019
2.   Zapůjčení finančních prostředků z rezervního fondu MČ na předfinancování stavby „Objekt údržby čp. 25“
3.   Návrh odměn členům ZMČ dle nového nařízení s platností od 1.1.2019
4.   Stanovení výborů ZMČ a jejich obsazení
5.   Stavba 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění
6.   Deset problémů, vygenerovaných z 9. fóra MČ a návrh opatření na jejich řešení
7.   Stanovení politika Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2014 – 2018
8.   Hodnotící zpráva MA 21 za rok 2018
9.   Akční plán MA 21 na rok 2019
10. Volba zastupitelů, pověřených k podepisování doložky o platnosti prováděného právního úkonu.
11. Informace
12. Dotazy, připomínky, podněty

 

 

                                                                                                                 Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                       starosta MČ Praha – Dolní Počernice