1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
05.11.2018 19:30

Dovoluji si Vás pozvat na  1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice, které se bude konat 

v pondělí dne  5. 11.  2018 v 19.30 hod.

v sále hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha-Dolní Počernice

 

P r o g r a m :

Zahájení

 1. Složení slibu členů ZMČ
 2. Schválení programu jednání
 3. Volba návrhového a volebního výboru
 4. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ
 5. Stanovení počtu zástupců starosty
 6. Stanovení způsobu volby vedení MČ
 7. Volba starosty MČ
 8. Volba zástupců starosty MČ
 9. Volba členů rady MČ
 10. Vystoupení nově zvoleného starosty MČ
 11. Stanovení výše a termínu výplaty odměn neuvolněným členům ZMČ

                                                                                                                      

                                                                                                                     Zbyněk R i c h t e r, v.r. 

                                                                                                          starosta MČ Praha-Dolní Počernice