25. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice

25. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
17.09.2018 17:00

Dovoluji si Vás pozvat na 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  17. 9. 2018 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10
 

P r o g r a m:

1. Návrh na změnu územního plánu na pozemcích parc.č. 25 a 26 v k.ú. Dolní Počernice
2. Žádost o svěření pozemku parc.č. 1345 v k.ú. Dolní Počernice (mezi tratěmi) do správy MČ
3. Provozování polyfunkčního domu v rámci stavby Bytové domy Dolní Počernice – jih
4. Kupní smlouva – chata v zahrádkářské kolonii v ul. Ke Hrázi čp. 666
5. Informace
6. Dotazy, připomínky, podněty
7. Zakončení volebního období 2014 – 2018

 

                                                                                                                                                                                              Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                                                                                    starosta MČ Praha – Dolní Počernice