Sběr bioodpadu

Typ akce: 
Životní prostředí
Datum: 
16.06.2018 09:00

SBĚR BIOODPADU pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) proběhne:          

v sobotu 16. června 2018
 

Na stanovištích:

od 9.00 do 12.00 

- ul. Úpická (u tříděného odpadu)  
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

od 13.00 do 16.00        

- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)                    
- ul. V Čeňku (u parčíku)    

 

  • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
  • V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné přinesené větve upravit na menší kusy.
  • Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!

 

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

 

Další termín sběru: ......