21. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

21. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
29.01.2018 17:00

Dovoluji si Vás pozvat na 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  29. 1. 2018 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1. Výkup pozemků parc. č. 1593/1, 1595/2 a 1597/1 vše v k.ú. Dolní Počernice

2. Projednání Protokolu o kontrole MČ (agenda o svobodném přístupu k informacím)

3. Odměňování členů zastupitelstva od r. 2018

4. Využití rozvojových ploch v MČ Praha – Dolní Počernice

5. Odejmutí pozemků parc.č. 1482/6, 1483/2 a 1630, to vše v k.ú. Dolní Počernice, ze svěřené správy MČ Praha-Dolní Počernice do výlučného vlastnictví Hl. m. Prahy

6. Realizace reklamního zařízení spol. PRO-DOMA

7. Informace

8. Dotazy, připomínky, podněty                                               

 

 

                                                                                                                 Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                               starosta MČ Praha – Dolní Počernice