17. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

17. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
04.09.2017 17:00

Dovoluji si Vás pozvat na 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí  

4. 9. 2017 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10.

 

P r o g r a m:

1. Složení slibu nového člena ZMČ
2. Úprava rozpočtu
3. Svěření pozemků pod komunikacemi
4. Místní akční plán Praha 14
5. Vyhodnocení ankety a návrh opatření na řešení problémů z 8.fora Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice
6. Využití daru – nákup nového automobilu pro rozvoz obědů seniorům
7. Odkoupení zahradního domku
8. Informace
9. Dotazy, připomínky, podněty  

 

Zbyněk   R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice