Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
05.06.2017 17:00

Dovoluji si Vás pozvat na 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  5. 6. 2017 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1. Složení slibu nového člena ZMČ Praha-Dolní Počernice
2. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Dolní Počernice za rok 2016
3. Vyhodnocení vlivů na ŽP (EIA) – přeložka I/12 (Českobrodská) Běchovice - Úvaly
4. Záměr na odkoupení nemovitosti v zahrádkářské kolonii v ul. Ke Hrázi
5. Žádost MHMP – odejmutí pozemků pod stavbou  510, SOKP ze správy MČ
6. Vyhodnocení opatření, přijatých v rámci 7. Fóra zdravé MČ Praha-Dolní Počernice
7. Informace
8. Dotazy, připomínky, podněty

                                                                                                                 ´                                   Zbyněk  R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                                           starosta MČ Praha – Dolní Počernice