Sběr bioodpadu

Sběr bioodpadu
Typ akce: 
Životní prostředí
Datum: 
12.11.2016 09:00

Poslední letošní sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů se v naší městské části uskuteční

v sobotu 12. listopadu v čase od 9:00 - 12:00

na stanovištích:

- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD)
- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)

UPOZORNĚNÍ:

VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné přinesené větve upravit na menší kusy.
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!