13. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice

13. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
12.09.2016 17:00

Dovoluji si Vás pozvat na 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí 12. 9. 2016 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1. Souhlas s podáním žádosti o dotaci k projektu „Vytvoření nových tříd v objektu mateřské školy DUHA v  Dolních Počernicích“

2. Žádost o bezúročnou půjčku na předfinancování projektu z OPPPR- „Vytvoření nových tříd v objektu mateřské školy DUHA v  Dolních Počernicích“

3. Vyhodnocení ankety Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice z 6. Fóra

4. Postup při zpracování Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2016 – 2020

5. Informace

6. Dotazy, připomínky, podněty

                                                                                                                 Zbyněk  R i c h t e r, v.r.

                                                                                                               starosta MČ Praha – Dolní Počernice