11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice

11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
02.05.2016 17:00

11. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice se bude konat

v pondělí 2. 5. 2016 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1. Žádost o svěření pozemků č.parc. 756/3, 4, 7, 8, 9 a 11 do správy MČ Praha-Dolní Počernice
2. Prodej vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 820/4 v k.ú. Dolní Počernice
3. Odstranění problémů, vzešlých z 6. fóra zdravé MČ Praha-Dolní Počernice
4. Dodatky zřizovacích listin ZŠ a MŠ DUHA
5. Informace
6. Dotazy, připomínky, podněty