Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
20.06.2016 10:30

Termíny přistavení :

  • dne 20.06.16 od 10,30 do 13,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném před ÚMČ, Stará obec 10.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a ÚMČ Praha – Dolní Počernice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

  • zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

  • změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)

  • převzetí reklamace

  • výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

  • informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

  • tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf. číslech 267175366 a 267175202, www.ppas.cz (link is external)